หลักสูตร การบริหารจัดการความเครียด และสร้างร่างกายให้แข็งแรง

จำนวนคนดู 338 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

          ท่ามกลางวิกฤติแห่งมหาอุทุกภัยครั้งร้ายแรงที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากต้องเผชิญกับความวิตกกังวล ความเครียด ต่าง ๆ นานา อันได้แก่ความเครียดสะสม ที่เกิดจากการเสพข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวัน จนทำให้เราเกิดความเครียดและวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดำเนินชีวิตในแต่ละวันมีแต่ความวิตกกังวล ปราศจากซึ่งความสุข ผลกระทบแห่งความเสียหายที่เกิดจากมหาอุทกภัยในครั้งนี้ ทำให้สภาวะเศรษฐกิจ การเงินการลงทุนที่กำลังเดินหน้ากลับสะดุดหยุดชะงัก อัตรา GDP ลดลงสวนกระแสกับอัตราการว่างงานและการถูกเลิกจ้างที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ จนทำให้ผู้คนเกิดความเครียด โศกเศร้า ท้อแท้ และสิ้นหวังในการดำรงชีวิต ส่งผลร้ายต่อร่างกายและจิตใจในระยะยาว เกิดสภาวะการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยถอยลง หากเราปล่อยไว้เช่นนี้ โดยไม่มีวิธีการบริหารจัดการความเครียดที่ถูกต้อง ความเครียดเหล่านั้นจะเกิดการสะสมและเรื้อรังจนรักษาไม่หายในที่สุด

          แต่ในทฤษฎีจิตวิทยาบริหารกลับมองว่า ความเครียดเป็นได้ทั้งมิตรและศัตรู หากเรารู้จักวิธีบริหารจัดการความเครียดในเชิงสร้างสรรค์แล้วไซร้ ความเครียดก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จ เพราะความเครียดจะเป็นแรงผลักดันให้คนเราเกิดความมุ่งมั่น ความคิด ที่จะชนะปัญหาและอุปสรรค และสามารถสร้างสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ เพราะหากคนเราปราศจากความเครียด ความกดดัน ชาชินอยู่กับความสะดวกสบาย องค์กรนั้นก็จะขาดความกระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จ หรือผลิตผลงานที่ดีในองค์กรได้ ดังนั้นเราจงอย่ากำจัดความเครียดแต่จงรู้จักวิธีการบริหารจัดการและนำข้อดีของความเครียดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดวัตถุประสงค์

    1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสภาวะความเครียด และวิธีการบริหารจัดการความเครียดในเชิงสร้างสรรค์

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองในแข็งแรงอยู่เสมอ

    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำประโยชน์จากความเครียดไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขและความสำเร็จของตนเองและองค์กร

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

Module 1 บริหารความเครียดสู่ความสำเร็จ 

     1. คุณรู้จักความเครียดดีแค่ไหน

        - จำแนกประเภทของความเครียด

        - ประโยชน์และโทษของความเครียด

     2. มาตรวัดระดับของความเครียด

     3. กิจกรรม Workshop: คุณเครียดแค่ไหน???

     4. เทคนิค...การก้าวข้ามพ้นความเครียด

         - วิธีบริหารความเครียดอย่างสร้างสรรค์

         - การดำรงอยู่กับความเครียดอย่างมีสติ

     5. กิจกรรม Workshop: เส้นตายสลายเครียด

     6. การพิชิตความเครียดโดยใช้หลักธรรมะ

     7. เทคนิคการประยุกต์ใช้ความเครียดเดินหน้า....หาความสำเร็จ (ความเครียดคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ)

    8. Case Study : ความเครียดนำมาซึ่งความสำเร็จ

Module 2 สร้างพลัง…สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (Smart Health)

    9. สัญญาณ เตือน 10 ประการว่า คุณป่วย

    10. ดูแล ชีวิต การทำงานอย่างไร ให้มี ชีวา และ เคล็ดลับ สมดุล งาน และสุขภาพ

    11. การออกกำลังกาย... ภายใต้ชีวิตการทำงานที่เร่งรีบ...ห่างไกลออฟฟิศซินโดรม

    12. กิจกรรม กายบริหาร ที่สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ ได้

    13. สำคัญมาก You are what you eat: อาหารที่ควรทาน และไม่ควรทานรวมถึงอาหารราคาถูกที่ทุกคนลืมเลือน.....แต่มากมายด้วยคุณค่ามหาศาล

    14. บริหารอารมณ์ ให้ เพลิดเพลินเจริญใจ แม้ในภาวะตึงเครียด

    15. ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งในวันนี้ และในอนาคต

         - พักผ่อน อย่างไร ให้หลับ ลึก และ เพียงพอ

         - เรื่องสำคัญอื่นๆ ที่ห้ามลืม เช่น ขับถ่ายอย่างไร ให้ดี และ ถูกต้อง

     16. กิจกรรม: Smart Health

     17. สรุป คำถาม – ตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ฝึกอบรม, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด