หลักสูตร Modern HR สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคลากรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 112 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  Modern HR สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคลากรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 19 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์ (Objective)

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจบทบาท หน้าที่ที่สำคัญและภาพรวมของแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนา

   ทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เชิงรุก

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ Modul งานต่างๆที่จำเป็น ในการปฏิบัติงาน สำหรับ HR สมัยใหม่เชิงรุก

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร

   อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

กิจกรรม Card Coaching

1.สถานการณ์ปัจจุบัน ในการดำเนินธุรกิจ และงานที่ท้าทายของ HR ยุคปัจจุบัน 

2.การบูรณาการงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่

3.บทบาทหน้าที่ของ Modern HR เชิงรุก

4.Mindset และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน HR สมัยใหม่

5.เรียนรู้ HR Modul และเทคนิคในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้เกิดประสิทธิภาพ

5.1 วางแผนกำลังคน ( HR Planning ) 

5.2 การสรรหา คัดเลือก ( Recruitment & Selection )

5.3 การฝึกอบรมและพัฒนา ( Training & Development )

5.4 เส้นทางความก้าวหน้าในการฝึกอบรม ( Training Road Map )

5.5 แผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan

5.6 เส้นทางสายอาชีพ และ การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง 

      ( Career Path & Succession Planning )

5.7 การบริหารดาวเด่น ( Talent Management ) 

5.8 การบริหารผลการปฏิบัติงาน ( Performance Management System ) 

5.9 งานบริหารสวัสดิการและค่าจ้าง ( Benefit & Welfare Management ) 

5.10 งานสื่อสาร งานบริหารพนักงานสัมพันธ์เพื่อสร้าง ขวัญ และกำลังใจ

     Workshop

      6.การบริหารความหลากหลายในองค์กร ( Diversity Management ) 

      7. การทำงานเป็น Partner กับ Line Manager และหัวหน้างานเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน

      8. ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแนวทางแก้ไข 

     กิจกรรม

     9.HR มีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จให้องค์กรได้อย่างไร

     10.สรุปการเรียนรู้วิทยากร

ชัญญชิตา ศรีชัย

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Administration

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Modern HR สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคลากรเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: modern hr, สูตรสำเร็จเพื่อการบริหารบุคลากรเชิงรุกอย่างมีประสิ, Modern HR for Proactive and Effective People Manag, hr for non hr, การบริหารงานบุคคลมือใหม่, สัมมนาฝ่ายบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด