The Professional Trainer หลักสูตร วิทยากรภายในมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 63439

จำนวนคนดู 330 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ (Objective )


1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ด้านการเป็นวิทยากร

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะความสามารถ และความมั่นใจในการเป็นวิทยากร

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการถ่ายทอดและนำเสนอเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม


กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

•คุณสมบัติวิทยากรภายใน

•การเตรียมตัวของวิทยากรภายใน

•เคล็ด (ไม่) ลับ การลดความกังวล

พักเบรค

•การทำให้ผู้เรียนสนใจตั้งแต่เริ่มปรากฎตัว

•การสร้างความน่าเชื่อถือภายใน 3 นาทีแรก

•การใช้ภาษากาย การยืน และการเคลื่อนไหว

พักเที่ยง

•การประเมินการพูด พร้อมแนวทางฝึกฝนและพัฒนา

•การดำเนินการฝึกอบรมให้น่าสนใจ และชวนติดตาม

•การเตรียมองค์ประกอบต่างๆ แบบเทรนเนอร์มืออาชีพ

พักเบรก

•เทคนิคการสอน การกระตุ้น เพื่อดึงศักยภาพจากผู้เรียน

•การออกแบบโปรแกรม และการจัดเตรียมองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม

Workshop ฝึกปฏิบัติสอนจริงรายบุคคล


Sponsored
สุดยอด! นักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ (Super Sales Negotiation Skills for Professionals)

ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะงานทางด้านฝ่ายขายนั้น มีการเจรจาระหว่างผู้ขาย...

ดูรายละเอียด
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)

? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ฝึกอบรม, วิทยากรภายใน, train the trainer, the professional trainer, The Professional Trainer, การสร้างวิทยากรอบรมภายใน