เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% / Asean trade in goods agreement (ATIGA)

จำนวนคนดู 223 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% / Asean trade in goods agreement (ATIGA)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 10 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 13 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 12 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 76 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 9 กรกฎาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 134 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% / Asean trade in goods agreement (ATIGA)


ความสำคัญ

       ATIGA จากข้อตกลงการซื้อขายสินค้าใน ASEAN ที่ผู้ซื้อได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากผู้ขาย

โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของประชาคมที่ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ

ทำให้การสั่งซื้อมีอัตราภาษีนำเข้า 0% และไร้อุปสรรคอื่นๆที่เคยมี (Tariff and Non-Tariff

Barriers)

        แต่ที่สำคัญคือความถูกต้องในการใช้ถ้อยคำระบุในเอกสารสัญญาและการเลือกผู้ขาย

ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อนอกจากนี้ จะต้องใช้ Invoice Declaration เป็น

เอกสารแสดงสิทธิ์แบบใหม่ จากที่เคยใช้ Form ATIGA (D) แบบเดิม

         สถาบันจึงได้จัดสัมมนานี้ขึ้น เพื่อให้นักจัดซื้อ นักการตลาดได้รับทราบและทำความเข้าใจ

จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ โดยหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้สัมมนา


หัวข้ออบรมสัมมนา
OUTLINE

1. วงจรการจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ

2. เทคนิคในการเลือกผู้ขายเป้าหมาย

3. ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย

4. การเลือกใช้ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms ® 2020)

           - Any Mode : EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU,DDP

           - Water : FAS, FOB. CFR, CIF

5. เลือกผู้ขายที่อยู่ในกลุ่มที่ข้อตกลงเรื่องสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีอากร

           - ความหมายของภาษีอากร

           - สิทธิประโยชน์ภาษีอากรของประเทศไทย

           - สิทธิประโยชน์ภาษีอากรระหว่างประเทศ

                      - ASEN-AEC

                                 - Form D

                                 - RoO 40% of FOB value(Rules of Origin)

                       - ASEAN-China

                                 - Form E

                                 - RoO (Rules of Origin)

                                 - 40%

                                 - RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)

                                 - CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement of

                                 Trans-Pacific Partnership)

6. เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

           - เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)

           - เอกสารทางการขนส่ง(Transport Documents)

           - เอกสารทางการค้า (Commercial Documents)

7. เครื่องมือในการชำระเงิน

           - Letter of Credit

                      - Standby L/C

                      - Transferable L/C

                      - Back to Back L/C

                      - Revolving L/C

                      - Red Clause L/C

           - Bill for Collection (B/C)

           - Consignment

           - Open Accounts

           - Advance of Payment

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร

อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย

ตำแหน่งงานปัจจุบันที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยสยาม, วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายนำเข้า-ส่งออก และผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม vAT 7%)

ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน 

สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ประสานงาน:อรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% / Asean trade in goods agreement (ATIGA)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด