การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ How to supervise Export Process for utmost Benefits

จำนวนคนดู 217 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการความรู้พื้นฐาน หรือ ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานด้านนำเข้า-ส่งออก เพื่อทราบกฎระเบียบวิธีการและวางแผนการส่งออกได้อย่างถูกต้อง เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมไม่เสียเปรียบในเชิงการค้า เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารส่งออก พนักงานคลังสินค้า พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงานฝ่ายขาย หรือ ผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามปัญหาที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหาจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่และเป็นกันเอง
หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก (Scope of Export Process)

     - ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออก (Who involve the Export Process)

     - การตรวจสอบพิกัดและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

      - การเลือกใช้เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (How to choose Incoterms2020suitably)

     - การเตรียมเอกสารส่งออก (How to prepare Shipping Documents, Shipping Mark, VGM, Fumigation,

            and C/O

      - การประกันภัยเพื่อการส่งออก (Export Insurance Process)

2. การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ (Sea/Air/Express Transport)

     - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (Who involve to Transport Handling)

     - ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้าทางเรือ (Specific of various containers and Usages)

     - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ (Who involve to Air Shipment Handling)

     - การจองเรือและบรรจุสินค้าเข้าตู้ (Booking Particular and Stuffing Process)

     - เงื่อนไขการรับบรรทุกสินค้า (Terms of Loading: FCL, LCL, FCR, SOC, Demurrage & Detention

           Charges)

      - การเลือกใช้บริการผู้รับขนส่ง (Carrier Perception: 7-Point Scales & 5-Point Scales)

      - การคำนวณค่าขนส่งสินค้า (Air/Sea Freight Calculation)

  3. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งออก (Export Customs Formality)

       - ภาพรวมของ paperless / e-Customs, e-Export and e-Tracking

      - การชดเชยค่าภาษีอากร (Tax Coupon)


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด