หลักสูตร เทคนิคการใช้ประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE : Overall Equipment Effectiveness)

รหัสหลักสูตร: 67177

จำนวนคนดู 730 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการใช้ประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE : Overall Equipment Effectiveness)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้องผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรเสียบ่อยต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิตเครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดีผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขันเทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown)เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต โดยเป็นตัวชี้วัดว่าเครื่องจักรนั้นมีประสิทธิภาพในการผลิตเป็นอย่างไรนั่นคือ OEE : Overall Equipment Effectivene


วัตถุประสงค์

 1.  เพื่อให้เข้าใจถึงประวัติการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 3.  เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจ องค์ประกอบของการคำนวณค่า OEE
 4.  เพื่อให้เข้าใจดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ในระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 5.  เพื่อการนำไปบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา
 1.  ประวัติการบำรุงรักษา
 2.  ประเภทของงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 3.  การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 4.  Workshop การหาประเภทความสูญเสียของเครื่องจักร
 5.  ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของเครื่องจักร
 6.  ปัญหาที่พบอยู่ในกระบวนการผลิตที่ทำให้ประสิทธิเครื่องจักรต่ำลง
 7.  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในสายการผลิต
 8.  Workshop การคำนวณประสิทธิภาพของเครื่องจักร (OEE)
 9.  สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล


ลักษณะการเรียนรู้

     •การบรรยายประกอบการยกตัวอย่างๆ กิจกรรมระหว่างการบรรยาย


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 •  วิศวกร พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการทุกระดับ ในส่วนงานผลิตและซ่อมบำรุง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการใช้ประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE : Overall Equipment Effectiveness)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการใช้ประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม, การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม, ประเภทของงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร, เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในสายการผล, ปัญหาที่พบอยู่ในกระบวนการผลิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด