ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง (Growth mindset)...ด้วยปัญญาล้มลุก (Resilience) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom

รหัสหลักสูตร: 66894

จำนวนคนดู 1465 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง (Growth mindset)...ด้วยปัญญาล้มลุก (Resilience) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลัการและเหตุผล

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)

เคยเจอมั้ย...?

1.บางคน เจออะไรยากๆ ลองทำแค่ครั้งสองครั้งไม่สำเร็จ ก็ยอมแพ้ซะแล้ว

2.บางคน เห็นใครก้าวหน้าสำเร็จ แซงหน้าไม่ได้ มักเปรียบเทียบชิงดี แทนที่จะเรียนรู้จากเขา

3.บางคน ทำงานแบบเรื่อย ๆ Comfort zone ไม่กล้าเผชิญการเปลี่ยนแปลงร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ 

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างทักษะในการคิดเปิดกว้าง (Growth mindset) ด้วยแนวคิดปัญญาล้มลุก (Resilience) ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 4 ประการ ได้แก่...

1.จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการคิดเปิดกว้าง & ปัญญาล้มลุก ทำอย่างไร?

2.จะพลิกวิกฤติสู่โอกาสด้วยทัศนคติเชิงบวก ทำอย่างไร?

3.จะรับมือและเรียนรู้ผ่านคำวิจารณ์คอมเมนต์ ข้อร้องเรียน ข้อผิดพลาด ได้อย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไร?

4.อยากจะพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล แม้มีเวลาน้อย จะทำอย่างไร?

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.เข้าใจภาพรวม แนวคิดการคิดเปิดกว้าง & ปัญญาล้มลุก ในยุคโลกพลิกผัน…เพื่อ Aim 1

    •5 คุณสมบัติแห่งนักคิดเปิดกว้าง (Growth mindset)

    •Growth…6 ความลับแห่งฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง (Growth mindset)

    •7 จุดเปลี่ยนเพื่อก้าวข้ามจาก Fixed mindset สู่ Growth mindset

    •CEO’s story: ถอดบทเรียน “ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง”

    •VUCA challenge…4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน

    •VUCA solution…4 กลยุทธ์รับมือโลกพลิกผัน

    • RQ…ปัญญาล้มลุก ปลุก Growth mindset

    •กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Riddle”…เพื่อเห็นความสำคัญของคิดเปิดกว้าง

    •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจคุณสมบัตินักคิดเปิดกว้าง” Growth

2พัฒนาคิดเปิดกว้าง ผ่าน RQ ด้วย พลังการมองโลกในแง่ดี…เพื่อ Aim 2

    •URO…3 วิธีการมองโลก ชี้ขาดความสำเร็จ

    •Under…5 สัญญาณชี้ มองโลกในแง่ร้าย

    •Over…4 สัญญาณชี้ มองบวกเกินจริง

    •Real…4 สัญญาณชี้ มองโลกในแง่ดี

    •4 มอง...พลิกความคิด ชีวิตติดปีก (Optimism)

    •Steve Jobs’ story: ถอดบทเรียนเชิงวิเคราะห์ด้วย Real + 4มอง

    •Victor…6 เคล็ดวิชาฝึกคิดบวก

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The Detective”…เพื่อตระหนักถึงความสำคัญพลังคิดบวก

    •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “พลิกความคิด” 4มอง

3.พัฒนาคิดเปิดกว้าง ผ่าน RQ ด้วย การเรียนรู้ผ่านข้อผิดพลาด…เพื่อ Aim 3

    •4อ... อุปสรรคของการถอดบทเรียน

    •2H…คุณสมบัติสำคัญที่นักถอดบทเรียน ต้องมี!

    •Jack Ma’s speech: กรณีศึกษา บทเรียนล้ำค่าของอาลีบาบา

    •3S…รหัสลับแห่งการถอดบทเรียน

    •ABC…3 ขั้นตอนแห่งการปรับตัวไวระดับองค์กร

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”…เพื่อตระหนักถึงอุปสรรคของการถอดบทเรียน

    •กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ถอดบทเรียน” 3S

4.พัฒนาคิดเปิดกว้าง ผ่าน RQ ด้วย การถ่อมใจใฝ่รู้…เพื่อ Aim 4

    •2S…จุดเริ่มแห่งนักคิดที่มีปัญญา

    •7 คุณสมบัติแห่งคู่หู 2 ฉลาด: Self assessment

    •2 ฉลาด...คู่หูผู้ชนะแห่งยุคโลกพลิกผัน

    •กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 2 ฉลาด จาก EEC กับ พัฒนาอาชีวะ

    •10 ทักษะแห่งอนาคต 2025: World Economic Forum Report

    •2T…รหัสลับ “รู้เปลี่ยนโลก” เพื่ออยู่รอดในอนาคต

    •3W…ประตู 3 บานเพื่อการเรียนรู้ไว (Speed learning)

    •Knowledge management: Explicit VS Tacit

    •Action Learning Model แบบ 70:20:10

    •Elon Musk’s success story: ถอดบทเรียน 2ฉลาด เชิงวิเคราะห์

    •Try more…7 ข้อสังเกตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

    •กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Big decision”…เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการตัดสินใจอย่างฉลาด

    •กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ฉลาดรู้ฉลาดคิด” 2S

5.ขยายผลฝึกอบรม

    •สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้

    •ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ฉลาดคิดแบบเปิดกว้าง (Growth mindset)...ด้วยปัญญาล้มลุก (Resilience) - อบรมในรูปแบบ online ผ่าน zoom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Under…5, URO…3, Steve Jobs’ story, Growth mindset, 3W

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด