สัมมนาแฟรนไชส์ 6C-successful Broker Business Concenpt

จำนวนคนดู 117 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาแฟรนไชส์ 6C-successful  Broker Business Concenpt
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1. เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นระบบ ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามหลักสากล

2. เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบการทำงานตามหลักสากล

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้สนใจในอาชีพ ได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้อง

4. สนับสนุน ส่งเสริม ผู้เริ่มต้นหรือผู้สนใจในอาชีพ ให้มีช่องทางเข้าสู่อาชีพนายหน้าอสังหาฯอย่างเป็นระบบและสามารถยึดเป็นอาชีพหลักได้ต่อไปในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
- 6C-successful Broker Business Concenpt

- ภาพรวมข้อมูลการ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

- โอกาสหรืออุปสรรค เพื่อการตัดสินใจในการเข้าสู่ธุรกิจ

- การสร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจตัวแทนนายหน้าอย่างยั่งยืน

- ประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์


Sponsored
หลักสูตร Super Service Excellence (การบริการชั้นเยี่ยม)

หลักการและเหตุผล       ในยุคปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย...

ดูรายละเอียด
การปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบื้องต้น First Aid – Basic life support Version 2020 รับใบวุฒิบัตรทุกที่นั่งฟรี !!!

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 1.เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคล...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนานายหน้าอสังหาฯ, ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์, นายหน้าอสังหาริมทรัพย์, อสังหาริมทรัพย์, นายหน้าขายบ้าน, สัมมนาอบรมฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด