หลักสูตร เทคนิคการสร้างและการรักษาฐานลูกค้า

จำนวนคนดู 209 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล
      การแข่งขันทางด้านการบริการของธุรกิจการสื่อสาร ณ ปัจจุบันนี้มีความรุนแรงมากขึ้น เพราะ แต่ละค่ายต่างก็จะพยายามที่จะเพิ่มฐานจำนวนลูกค้าให้มากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญของการบริการ ที่ธุรกิจไม่ควรจะมองข้าม คือ การรักษาฐานลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละ องค์กรจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการรักษาฐานลูกค้าไว้ได้นั้น ย่อมได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน แต่เราจะสามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างไร นี่คือ คำถามที่ทุกองค์กรต้องคิด   

      หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ทักษะและเทคนิคในการเข้าถึงและรับรู้ความต้องการของลูกค้า ตลอดจนจะได้รับเทคนิคในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานที่สุด โดยรู้จัก การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า และที่สำคัญผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ระบบวิธีในการ ติดตามลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานที่สุด ทั้งนี้เพื่อเป็นโอกาสขององค์กรเราต่อไปวัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงเทคนิควิธีการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเราได้นานๆ
    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
    3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กิจกรรม Workshop ทำไมลูกค้าจึงเปลี่ยนใจ
2. เหตุผลในใจที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลง
3. ขั้นตอนการเข้าถึงความรู้สึกลูกค้า
4. การถามลูกค้าเพื่อค้นหาความในใจที่แท้จริง
5. กิจกรรม บทบาทสมมติ การถามและการค้นหาความในใจลูกค้า 
6. การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นทันทีขณะสนทนา
7. กิจกรรม Workshop วิธีการสนทนากับประเภทลูกค้าต่างๆ
8. วิธีการโน้มน้าวใจลูกค้าด้วยคำพูด
9. การติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิด
10. การจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อการรักษาฐาน
11. สีสันหรือกิจกรรมของการสร้างสัมพันธ์ลูกค้า
12. สรุปและตอบคำถาม 


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, การขาย, การตลาด, เทคนิคการสร้างฐานลูกค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด