EVENT MANAGEMENT FOR PR

รหัสหลักสูตร: 63686

จำนวนคนดู 784 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
EVENT MANAGEMENT FOR PR
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 9 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 21 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

การจัดงานอีเวนท์ เป็นการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมาก เพราะภายในงาน ผู้บริหาร ตัวแทน และพีอาร์ขององค์กร มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และสามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าและสังคมได้ รวมทั้งช่วยเพิ่มผลกำไรขององค์กรให้สูงขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม


การจัดงานอีเวนท์เพื่อการประชาสัมพันธ์ สามารถนำเสนอความโดดเด่นของสินค้าและบริการ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร ด้วยการจัดงานที่สนุกสนาน น่าสนใจและการเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ให้เป็น Talk of the town แบบมีแนวคิดและคอนเทนต์ที่ประทับใจจดจำได้ง่าย


การอบรมเรื่อง Event Management for PR and Corp.Comm. จะช่วยทีมพีอาร์ให้ สามารถสร้างสรรค์งานอีเวนท์ได้ตรงกับเป้าหมายขององค์กรได้ตลอดปี รู้เทคนิคการผสมผสานงานอีเวนท์ได้หลากหลายรูปแบบ ที่ตรงตามกลยุทธ์องค์กร รวมทั้งสามารถบริหารจัดการงานอีเวนท์ด้วยตนเองได้

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลัก

 • ความสำคัญของการงานอีเวนท์ในการประชาสัมพันธ์
 • อีเวนท์ช่วยสร้างภาพลักษณ์และรายได้อย่างไร
 • จัดอย่างไรให้ถูกใจฝ่ายบริหารและลูกค้า 
 • เทคนิคการจัดให้บรรลุเป้าหมาย
 • หัวข้ออบรมทฤษฏีและปฏิบัติ
 • ทฤษฎี"ความหมายและบทบาทหน้าที่ของประชาสัมพันธ์
 • ความสำคัญของงานอีเว้นท์ในการประชาสัมพันธ์
 • กลุ่มเป้าหมายของการจัดงานอีเวนท์
 • การสร้างงานอีเวนท์แบบสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
 • รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์โดยตรง
 • รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
 • การสร้างงานอีเวนท์จากคอนเทนต์ขององค์กร
 • 8 ขั้นตอนการจัดงานอีเวนท์ให้บรรลุเป้าหมาย 
 • กำหนดวัตถุประสงค์ / การกำหนดวันและเวลาจัดงาน / สร้างรูปแบบกิจกรรม / ทำงบประมาณ / กำหนดการจัดงานและแบ่งงาน / TIMELINE / CHECKLIST / ลำดับการจัดตลอดงาน
 • การประเมินและรายงานผล


ปฏิบัติ 

 • สร้างงานอีเวนท์แบบผสมผสานเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ
 • วางแผนจัดงานอีเวนท์เพื่อสังคม CSR ให้ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

รูปแบบการอบรม

 • วิชาการ 60 % 
 • กรณีศึกษาลงมือปฏิบัติ 40%

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เรียนรู้และเข้าใจการจัดงานอีเว้นท์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
 • สามารถบริหารจัดการงานอีเวนท์ด้วยตนเองได้และเพิ่มผลกำไรให้สูงขึ้น
 • สามารถวางแผนการประชาสัมพันธ์งานอีเวนท์
 • สามารถสร้างงานอีเวนท์ให้พึงพอใจกลุ่มเป้าหมายได้ตลอดปี
 • สามารถประยุกต์กลยุทธ์องค์กรมาสู่การจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารองค์กรได้

วิทยากร

อาจารย์กรกนก จึงภักดี

การพูด เจรจา ต่อรอง ภาษา

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 • นักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายบุคคล
 • ผู้ที่ต้องการจัดงานอีเว้นท์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าบริการ
 • เจ้าของกิจกการที่ต้องการจัดงานอีเว้นท์อย่างมีอาชีพ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอเคดี โซลูชั่น จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:ภัสสร จึงภักดี
เบอร์โทรศัพท์ :062-956-4561

หากท่านต้องการสมัคร EVENT MANAGEMENT FOR PR
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: EVENT, PR, AKD, KORNKANOK, กรกนก, อีเวนท์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด