สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้ e-Withholding Tax ตามกฎหมายใหม่

จำนวนคนดู 181 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
เนื่องจากอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1.5%ใช้ได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 เท่านั้น  นับต่อจากนี้จะกลับมาเป็น 3% อัตราเดิม 

ยกเว้น ผู้จ่ายจะใช้ระบบ E-witholding tax เท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิลดเหลือ 2%  ซึ่งจะมีผลเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63  สิ้นสุด 31 ธ.ค. 64 

** พบ..สรุปภาพรวมการใช้ e-Withholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง ค่าบริการ ฯลฯ ควรค่าแก่การเข้าระบบหรือไม่**

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย

1. สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการใช้ e-Withholding Tax ตามกฎหมายใหม่

2. ข้อดีของการใช้ระบบ e-Withholding Tax

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้ระบบ e-Withholding Tax

4. กระบวนการให้บริการ e-Withholding Tax ของผู้จ่ายเงิน ผู้รับเงิน และสถาบันการเงิน

5. ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงของการเข้าสู่ระบบ e-withholding Tax ต่อกระบวนการปฏิบัติงาน

ทางบัญชีการเงินและงานที่เกี่ยวข้อง


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ewitholding taxคือ, witholding tax, ภาษีหัก ณ ทีจ่าย, ประกาศลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย, อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2 เปอร์เซ็นต์, การยื่น e witholding tax