ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

จำนวนคนดู 155 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เนื้อหาการบรรยาย

oภารกิจหลักของประกันสังคม

oกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

oพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4 ) 2558

oพ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537

oหน้าที่หลักของประกันสังคม

oประเภทผู้ประกันตน

oกองทุนประกันสังคม

oสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน

oกองทุนเงินทดแทน

oเอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน

oถาม-ตอบ


รูปแบบการเรียนรู้

•การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%

•กิจกรรมและWork shop ถาม-ตอบ 40%


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สิทธิ์ประกนสังคม, ประกันสังคม, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม, กองทุนประกันสังคม, สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน