หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 279 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

         นโยบายสินเชื่อ คือ สิ่งที่องค์กรของธุรกิจกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางกำหนดคุณสมบัติ

ผู้ที่จะมาเป็นลูกหนี้การค้าซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาเครดิตและการกำหนดวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งได้รวมถึงการให้เงื่อนไขการชำระเงิน และวิธีการเก็บเงินโดยต้องเก็บเงินให้ได้ตรงตามกำหนด และเพื่อป้องกันไม่ให้หนี้เสียหรือหนี้สูญต่อไปในอนาคต

         นโยบายสินเชื่อและเครดิต จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจและต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญและดำเนินงานภายใต้กรอบของนโยบายสินเชื่อของธุรกิจ(บริษัท)เพื่อใช้ในการพิจารณาเครดิตลูกค้าจะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้เก็บเงินจากลูกค้าได้ตามกำหนดแต่นโยบายสินเชื่อจะไม่มีความหมายเลยหากผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องการจะปฏิบัติหรือปฏิบัติโดยขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้กฎระเบียบดังกล่าวก็จะไม่มีคุณค่าเปรียบเหมือนเศษกระดาษทั่วๆไปเท่านั้นเอง

          "นโยบายสินเชื่อและเครดิต"ไม่ใช่เป็นของแผนกเครดิตแต่เป็นหลักเกณฑ์ที่องค์กรของธุรกิจเป็นผู้กำหนดขึ้นมาจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาวสามารถช่วยให้ธุรกิจมีกำไรและสภาพคล่อง


วัตถุประสงค์

      1.เพื่อให้การบริหารจัดการบัญชีลูกหนี้ได้ถูกวิธีและมีผลงานทางด้านจัดเก็บบัญชีลูกหนี้ได้มากขึ้น

      2.เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      3.เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1.การบริหารบัญชีลูกหนี้ (MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE)

2.การกำหนดนโยบายสินเชื่อ (CREDIT POLICES)

   มาตราฐานสินเชื่อ

   หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต (5 ' C )

    - การจัดระดับของลูกค้าและวงเงินสินเชื่อ

    - การขอเปิดวงเงินสินเชื่อ

    การบริหารการเก็บเงิน

3.การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี้ฉบับที่1,ฉบับที่2,ฉบับที่3

4.วิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าèของลูกหนี้และแนวทางแก้ไข

5.พฤติกรรมของลูกหนี้ที่จ่ายเงินล่าช้า5 ประเภท และแนวทางแก้ไข :-

    - ขอเลื่อนนัดการจ่ายเงิน

    - ผลัดผ่อนการชำระหนี้

    - ชอบหลบหน้า

    - หนีปัญหา

    - ชอบมีข้ออ้าง

    - บ่ายเบี่ยงการชำระหนี้

    - ชอบยื้อ (เบี้ยวไม่จ่าย)

    - ท้าให้ฟ้อง

    - เช็คคืน

    - สม่ำเสมอ

     (หลักเกณฑ์ความผิด"เช็คคืน î เช็คเด้งอาจติดคุกได้")

    - การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Credit Control)

    - Black listคืออะไร?มีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร

6.การเจรจาหนี้ที่เป็นต่อ

7.การทำบันทึกข้อตกลง หลังจากเจรจาหนี้แล้ว

8.เก็บตกประสบการณ์จากวิทยากร

9.สรุปและตอบคำถาม

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โปรโมชั่นสุดพิเศษ...!!! วันที่ -28กุมภาพันธ์2564

ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 3,900.-บาท

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500.-บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,900.-บาท


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ความคิดและทักษะอื่นๆ, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

ฟรีออนไลน์! ระบบIATF16949:2016และ Core tools เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง

เคยมีปัญหานี้ไหม? -ไม่มีเวลามาอบรม IATF16949:2016 และ Core tools เพราะใช้อบรมหลายวัน -อบรมแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาและวิธีการประยุกต์ใช้ -เจ้าหน้าที่ไม่มีพื้นฐานงานวิศวกรรมแต่อยากทำระบบเพื่อขยายตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ แนะนำการอบรมดีๆ "ระบบIATF16949:2016+Core tools
ฟรี
ณัฐพงศ์(นัด)