การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน Internal Audit

จำนวนคนดู 61 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน Internal Audit
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 18 พฤศจิกายน 2563

เวลา 10:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 28 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 17 ธันวาคม 2563

เวลา 10:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 57 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 21 มกราคม 2564

เวลา 10:00 - 10:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 92 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล :

        หน่วยงานในปัจจุบันที่ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 นั้น  จะต้องรักษาพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  และกำหนดให้ต้องทำการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit) เป็นประจำทุกปี คณะผู้ตรวจประเมินจะต้องทำการตรวจสอบระบบให้ครบทุกข้อกำหนด โดยจัดทำจัดเก็บบันทึกไว้ให้ผู้ตรวจสอบด้วย  ข้อกำหนดนี้ต้องมีการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายในและทำการทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน  ISO19011   หลักสูตรนี้วิทยากรจะถ่ายทอดความรู้ หลักการสำคัญ เทคนิคการตรวจประเมินตามหลักสูตรมาตฐานและทดสอบผู้เรียน  หลังสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้ตรวจ Internal Auditor จึงจะสามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในได้    

วัตถุประสงค์

1.เพื่อทบทวนความเข้าใจในรายละเอียดของข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตีความ/ประเด็นอย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและเทคนิคการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในขององค์กรอย่างละเอียด ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ทันที หลังจากผ่านการฝึกอบรม


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001: 2015 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน

2.หลักการและการเตรียมการสำหรับการตรวจประเมิน

3.เทคนิคการตรวจประเมินและการตรวจประเมินที่มีประสิทธิภาพ

4.การจัดระดับความรุนแรงของข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

5.การปฏิบัติการตรวจประเมิน

6.การจัดทำรายงานการตรวจประเมิน

7.การตอบคำขอ และการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

8.การติดตามผลการดำเนินการแก้ไข

9.การสรุปผลการดำเนินการตรวจประเมิน

10. การวิเคราะห์ข้อกำหนด


Sponsored
หลักสูตร Power of Communication

หลักการและเหตุผล            ในโลกของการแข่งขันที่รุนแร...

ดูรายละเอียด
WRITING FOR PR การเขียนสไตล์พีอาร์

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรและผลิตภัณฑ์ เป็นภารกิจที่สำคัญของพีอาร์ และเครื่องมือห...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ (อ.แอน)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง, งานประเมิน, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน)

อ.แอน เป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดสูง มีเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร็ว Learning by Doing

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าเรียนต้องมีพื้นฐานข้อกำหนด ISO9001:2015 มาก่อน


ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน คณะผู้ตรวจประเมิน คณะกรรมการ ISO  

ผู้สนใจทั่วไป ผู้ต้องการเพิ่มมูลค่าในงานอาชีพ

ผู้รองาน นักศึกษาจบใหม่

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท *** ยินดีให้ทุนเรียนแก่ ผู้รองานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่  เรียนฟรีถ้าสอบผ่าน ***   รับเงินคืนภายใน 7 วันหลังแจ้งผลการสอบผ่าน


ส่วนลด 500 บาท ชำระเพียง 1400 เมื่อชำระก่อนวันเรียนไม่ต่ำกว่า 7 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ติดต่อ:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน Internal Audit
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การตรวจประเมิน, ระบบคุณภาพ, Internal Audit, ISO 9001:2015, Internal Auditor, ผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด