หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 23 พ.ย. 2563)

จำนวนคนดู 24 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 23 พ.ย. 2563)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 23 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 33 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 25 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 65 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

  1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างลึกซึ้ง

  2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร

  3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุนได้

  4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 เตรียมความพร้อม....สู่การ Finance for Non-finance มืออาชีพ

  1.บทบาทและหน้าที่ของ Finance for Non-finance

  2.เป้าหมายขององค์กรที่ Finance for Non-finance ต้องคำนึงถึง

  3.ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

    •การวิเคราะห์งบการเงิน

    •การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

    •การตัดสินใจจากการลงทุน

    •การนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานของตน

  4.เรียนรู้และเข้าใจวงจรบัญชีแบบง่าย ๆ

  5.บัญชี 5 หมวด และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีคู่

  6.กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ การเป็น Finance for Non – finance อย่างถ่องแท้


Module 2 วิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร 

  7.ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน

  8.การวิเคราะห์งบการเงิน 3 สหาย

    •งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)

    •งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L)

    •งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)

  9.กิจกรรม วิเคราะห์งบ 3 สหาย

  10.การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common - Size)

  11.การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)

Module 3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน

  12.การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน

    •อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

    •อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio)

    •อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)

    •อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio)

  13.กิจกรรม ฝึกวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย

  14.มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)

    •มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)

    •มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)

    •ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา Future Value และ Present Value ให้ได้ภายใน 10 วินาที

  15.กิจกรรม วิเคราะห์มูลค่าเงิน....เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุน

  16.การค้นหาจุด.... เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

    •Net Present Value (NPV)

    •Internal Rate of Return (IRR)

    •การคำนวณระยะเวลาการคืนทุน Payback Period (PBP)

    •ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา NPV และ IRR ให้ได้ภายใน 10 วินาที

  17.กิจกรรม ค้นหาจุด....เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด

  18.การคำนวณหา จุดคุ้มทุน Break Even Point (BEP)

  19.ศัพท์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้ เช่น แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางการเงิน

  20.สรุป ถาม - ตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:hipotraining
เบอร์โทรศัพท์ :0863183151
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน เวปสัมมนาดีดี เป็นเพียงตัวกลางให้ข้อมูลด้านงานสัมมนา จึงไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนของท่าน

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Finance for Non – finance (อบรม 23 พ.ย. 2563)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การเงินการบัญชี, ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี, Finance for Non-finance, Finance, อบรมสัมมนา, อัตราส่วนทางการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด