การบริหารความเสี่ยงขององค์กร Organization Risk Management

รหัสหลักสูตร: 64126

จำนวนคนดู 3073 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร Organization Risk Management
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 17 พฤษภาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 3 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 9 มิถุนายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 26 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล 

         ทุกองค์กรย่อมมีความเสี่ยงในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารและผู้จัดการหัวหน้างานได้รับรู้และระแวดระวังเรื่องของความเสี่ยงเพื่อหาทางป้องกันความเสี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยงต่างๆ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีคุณภาพ ทั้งนี้จึงจำเป็นที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความเข้าในการระบุประเด็นความเสี่ยงต่างๆและดำเนินการควบคุมจัดการลดความเสี่ยงนั้นลง


วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญในการป้องกัน หรือกำจัดความเสี่ยงขององค์กร                                        

2. ผู้เรียนสามารถร่วมกันระบุประเด็นความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงที่มีในองค์กร

3. ผู้เรียนสามารถวางแผนมาตรการจัดการความเสี่ยง


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

1. สภาพแวดล้อมในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ 

2. ความเสี่ยงคืออะไร

3. ความสำคัญ ความหมายและกระบวนการ การบริหารความเสี่ยง   

4. กระบวนการจัดการความเสี่ยง 

5. การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง

6. การจัดทำแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

7. การประเมินติดตามผล 

8. การรายงานการจัดการความเสี่ยง 

9. ตัวอย่างระเบียบปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง ISO 31000


วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ (อ.แอน)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง, งานประเมิน, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน)

อ.แอน เป็นวิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดสูง มีเทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เร็ว Learning by Doing

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรี (PREVIEW) เพื่อให้ความรู้ในเบื้องต้น และมีคอร์สแบบมีค่าใช้จ่าย ให้สมัครภายในงาน **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารความเสี่ยงขององค์กร Organization Risk Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: Risk Management, การบริหารความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง, Risk Evaluation, ISO 9001, การจัดการองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด