หลักสูตร Business Design: Fueling Your Innovation Engine from an idea to a Business Model

จำนวนคนดู 247 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Business Design: Fueling Your Innovation Engine from an idea to a Business Model เป็นหลักสูตรสำหรับคนที่สนใจแนวคิดการออกแบบธุรกิจและต้องการลองหาวิธีใหม่ในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ การมองหาความต้องการใหม่ ในท้องตลาดเพื่อนำมาสู่ไอเดียธุรกิจและโมเดลที่น่าสนใจพร้อมกับการวางแผนเพื่อการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจผ่านการทดลองและวิเคราะห์อย่างละเอียด


Objective:

· เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการออกแบบและการวางแผนโมเดลธุรกิจ

· วิเคราะห์โมเดลธุรกิจต่างๆ เพื่อหาช่องทางการพัฒนาโมเดลใหม่ๆ

· วางแผนโมเดลธุรกิจที่เน้นการลดความเสี่ยงของไอเดียและการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่โมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน

· กำหนดคุณค่าของธุรกิจที่จะมอบให้กลุ่มเป้าหมาย (Value Proposition) และวางแผนมิติอื่นๆ ของโมเดลธุรกิจ

· พรีเซ้นท์โมเดลธุรกิจที่ลดความเสี่ยงของไอเดียใหม่ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาต่อๆไป

· เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและคุณค่าของธุรกิจที่ยังจะมอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย 


" อบรมตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. - 23 ธ.ค. 2563 (ระยะเวลา 6 วัน)

ในวันอังคาร - พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น.
(วันที่ 15-16, 22-23 ธ.ค. 2563)

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
(วันที่ 19-20 ธ.ค. 2563) "

*วันอบรมวันแรกของหลักสูตร วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 - 21.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
Modules:

- Introduction to Innovation Cycle and Business Design การใช้ Design Thinking เพื่อการออกแบบธุรกิจและสร้างนวัตกรรม

- Finding Your Value Proposition for Current & Future Customers วิเคราะห์โมเดลธุรกิจและการหาคุณค่าของสิ่งที่จะมอบให้ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

- Finding the Right Market for Your Offerings ทำความเข้าใจตลาดที่เปลี่ยนไปและหาสุดยอดกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการที่เราจะนำเสนอ

- Designing Your Digital Advantage สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล

- Finding the Platform in Your Business เสริมโมเดลธุรกิจด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

- Business Model Design Sprint ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจที่ออกแบบสู่การปฏิบัติจริง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Business Design, Business, Design, Business Model, Digital, Development