กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำได้ตามกฎหมาย

จำนวนคนดู 227 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม :

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการบริหารงานบุคคล

2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล


หัวข้อการอบรม

1.สิทธิของนายจ้าง 30 เรื่อง ที่ทำได้ ไม่ผิดตามกฎหมาย มีอะไรบ้าง ?

2.บอกไม่ผ่านทดลองงาน ทำผิดตลอด ที่ถูก ที่ไม่ต้องจ่ายเงินจะทำอย่างไร ?

3.อยากเลิกจ้างก่อนครบสัญญา จะทำอย่างไรจึจะไม่ต้องจ่ายเงิน ?

4.สวัสดิการที่ศาลตัดสินให้นำส่งประกันสังคม ต้องคิดโอที คิดค่าชดเชย ไม่อยากจ่าย ไม่อยากเพิ่มต้นทุนจะทำอย่างไร ?

5.พนักงานลาป่วยบ่อย จะจัดการอย่างไรให้อยู่หมัด ?

6.การลดค่าจ้าง ลดตำแหน่งได้ ต้องทำอย่างไร ?

7.การย้ายงานให้เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร ?

8.คนที่ผลงานไม่ดี จะเลิกจ้างอย่างไร จึงจะไม่เสียเงิน ไม่แพ้คดี ?

9.10 วิธีจัดการมนุษย์เจ้าปัญหา จะทำอะไรได้บ้าง ?

10.5RS ของการบริหารคนไม่ดี จะทำอะไรได้บ้าง

11.ถาม - ตอบ ปัญหาคาใจ จากผู้เรียนต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายคุ้มครองนายจ้างและสิทธิการบริหารที่นายจ้างทำ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด