หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)

รหัสหลักสูตร: 64167

จำนวนคนดู 340 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 21 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 41 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

           การวางแผนและบริหารโครงการถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในการบรรลุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งหลายองค์กรมองไม่เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนและบริหารโครงการ จึงส่งผลให้การวางแผนและการบริหารโครงการไม่ประสบความสำเร็จ ในที่สุด....ส่งผลถึงความล้มเหลวของแผนกลยุทธ์องค์กร

           หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการลงมือปฏิบัติรวมถึงการแก้ไขปัญหาในการการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญในการวางแผนและบริหารโครงการ

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการวางแผนและบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนและบริหารโครงการได้

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

Module 1: ความสัมพันธ์ของงานบริหารโครงการ

1.ความหมายของงานบริหารโครงการ

2.การทำความเข้าใจ...ทำความรู้จักงานบริหารโครงการ

กิจกรรมระดมความคิด....การทำความเข้าใจการบริหารโครงการอย่างถ่องแท้

3.ปัจจัยสำคัญแห่งการบริหารโครงงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ

4.แนวคิดหลักของการคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อการทำ Project อย่างมีประสิทธิภาพ

5.เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการสร้าง Project

6.กิจกรรม การคิด และ การบริหารเชิงกลยุทธ์

Module 2: วางแผนการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ

7.การวางแผน....เพื่อเขียนแผนชั้นเยี่ยมในการบริหารโครงการ

•การวางแนวคิดโครงการ

•การกำหนดขอบเขต

•การกำหนดทรัพยากร....ทั้งคนและเวลา

8.การวางแผน โดยอาศัย 6’W + 1’H

9.กิจกรรม Workshop: ปฏิบัติการวางแผนโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย(ถ้ามีโครงการแล้วจะให้ทบทวนแผนโครงการ)

Module 3: การดำเนินและบริหารโครงการ และ แก้ปัญหา

10.การคาดการณ์ปัญหา และ วิเคราะห์จุดวิกฤติ (Critical Points)

11.การรับมือกับปัญหาและแก้ปัญหาโดยยึดเป้าหมาย

12.การจัดระบบการติดตามอย่างเป็นระบบ

13.การติดตามและควบคุมความคืบหน้าของโครงการให้บรรลุเป้าหมาย

14.กิจกรรม Workshop : การดำเนินการและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

15.การบริหารความเสี่ยงของโครงการ

16.สรุป คำถามและคำตอบ


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:มีนา
เบอร์โทรศัพท์ :0863183151

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารโครงการ (Project Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ฝึกอบรม, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด