การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q

จำนวนคนดู 141 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
        การพัฒนาระดับความฉลาด (Quotient) ทุกด้านของแต่ละบุคคล เป็นแนวทางการสร้างความสำเร็จในการทำงานและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติ ทำให้บุคคลนั้นสร้างผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งใจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่ดีในสังคม เป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป


        หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q ช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของ 7Q เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน อันส่งผลต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

ลงทะเบียน

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

•คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

•การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

•การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน

Workshop ค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์

พักเบรค

เรียนรู้การใช้ 7Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

•IQ (Intelligent Quotient)

•EQ (Emotional Quotient)

•AQ (Adversity Quotient )

•MQ (Moral Quotient)

พักเที่ยง

เรียนรู้การใช้ 7Q เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

•SQ (Spiritual Quotient)

•CQ (Creativity Quotient)

•CQ (Communication Quotient)

Workshop กิจกรรมทำลายกำแพงที่ส่งผลต่อ 7Q

พักเบรค

•ไขกุญแจ : การสร้างสุดยอด TEAMWORK

•การสร้าง Commitment ร่วมกัน

•ถาม-ตอบ

Workshop กิจกรรมวาจาอาญาสิทธิ์ พิชิตใจ


Sponsored
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร Sales Planning & Sales Forecast Analysis

หลักการและเหตุผล           การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขาย...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การทำงานด้วย 7Q, Increasing Performance with 7Q, การพัฒนาระดับความฉลาด (Quotient), การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q, เรียนรู้พฤติกรรมตนเองและผู้ร่วมงานตามหลัก 7Q, พัฒนาตัวเอง