สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย !!!

จำนวนคนดู 96 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

1.เพื่อสามารถรู้วิธีการที่จะสอนงาน มอบหมายงานและสร้างแรงจูงใจลูกน้องในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย

2. สามารถทำแผนการสอนงาน การติดตาม และควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้จริงในกระบวนการสอนงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

•หลักสำคัญของการสอนงาน และมอบหมายงานให้เก่ง ให้เป็น

•บทบาทของหัวหน้างานในการสอนงาน การมอบหมายงาน

•ประโยชน์ของการสอนงาน การมอบหมายงาน

•กิจกรรม

•สาเหตุที่ทำให้การสอนงาน การมอบหมายงานล้มเหลว

•การทำแผนตารางเพื่อการสอนงาน การมอบหมายงาน

•กิจกรรม

•วิธีการสอนให้ลูกน้องเข้าใจ และทำงานเป็นได้ประสิทธิภาพ

•การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนงาน การมอบหมายงาน

•ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นของผู้สอนงานทีดี

•ขั้นตอนการสอนงาน

•วิธีการสอนให้เหมาะกับบุคลิกลูกน้อง

•ข้อควรระวังในการสอนงาน และพฤติกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้น

•ฝึกปฏิบัติจริงในการสอนงาน การมอบหมายงาน

•ความหมายของการติดตามงาน และควบคุมงาน

•ความสำคัญของการติดตามงาน และควบคุมงาน

•กิจกรรม

•สรุปองค์ความรู้

•คำถาม-คำตอบ


Sponsored
หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างและพัฒนาทีมขายให้เป็นมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล          การขายในโลกธุรกิจทุกวันนี้ ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การขายยิ่...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล          ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาหัวหน้างาน, การสอนงาน, coaching, สอนลูกน้องอย่างไร ให้ได้งานตามเป้าหมาย !!!, สอนงาน มอบหมายงานและสร้างแรงจูงใจ, ทำแผนการสอนงาน การติดตาม และควบคุมงานได้อย่างมีประ