เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

จำนวนคนดู 218 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบ

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอการขายและการปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

-เทคนิคการจัดการในการเผชิญกับข้อโต้แย้งของลูกค้าในสถานการณ์ต่างๆ

-เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้เทคนิคการรักษาสายสัมพันธ์ และติดตามการซื้อซ้ำ


หัวข้ออบรมสัมมนา


Module 1 : Sales Attitude , Concept & Process

-ความหมายและความเข้าใจในความสำคัญของงานขาย

     Workshop : ปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย

-แนวคิด และทัศนคติที่ดี ถูกต้อง ที่พร้อมเป็นภูมิป้องกัน

-กฎเหล็ก : ข้อห้ามของนักขายที่ไม่ควรทำ

-ความแตกต่างระหว่างการขายแบบ B2B กับ B2C

-ทำไมลูกค้าต้องซื้อสินค้าและบริการจากเราเท่านั้น

-เจาะลึกนักขายมืออาชีพแบบ Top Sales


Module 2 : Sales Smart , Analysis & Planning

-บุคลิกภาพ การวางตัว และการสร้างมาด

(การแต่งกาย , การดูแลตนเอง , ท่วงท่าอิริยาบถ , มารยาท)

-ลูกค้าของเราคือใครและบทบาทที่แตกต่างในการขาย

-กระบวนการค้นหาลูกค้าที่มีบทบาทในการตัดสินใจซื้อ

-การวิเคราะห์ลูกค้า และค้นหาความต้องการที่แท้จริง

Practice : วิเคราะห์ลูกค้า และคำถามเชิงลึก

-เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน


Module 3 : Sales Presentation & Consult

-เทคนิคการนำเสนออย่างโดนใจลูกค้า

-การปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อเพิ่มยอดขาย

-การวิเคราะห์ และปรับเปลี่ยนช่องทางการขายใหม่ให้ทันสมัย

(Online Marketing,Product Page & Page Review)

-เทคนิคการนำเสนอขายสินค้าให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน

Workshop : ค้นหาข้อได้เปรียบ (Advantage)

-เสนอขายสินค้าอย่างไรเมื่อ “สินค้ามีจุดอ่อน”

-ที่ปรึกษาการขาย : Sales Consult

Module 4 : Sales Resolution , Closing & Evaluation 

-การจัดการและการเผชิญกับข้อโต้แย้งในการขาย

-เทคนิคการปิดการขาย ให้เป็นเรื่องง่าย และแนบเนียน

-การรักษาสายสัมพันธ์ และการให้บริการหลังการขาย

-การประเมินผลการปฏิบัติงานขาย

-เทคนิคการใช้โทรศัพท์ในงานขายอย่างมืออาชีพ

Workshop : แก้ไขปัญหาการขายที่ไม่สามารถเพิ่มยอดขาย


Sponsored
สัมมนา Online : การบัญชีต้นทุนและวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Accounting & Cost Analysis)

บทนำ “การบัญชีต้นทุน Cost Accounting” เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านต้นทุนทางธุรกิ...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE

หลักการและเหตุผล        ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พนักงานขาย, พัฒนาทักษะนักขาย, การขายอย่างมืออาชีพ, เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย, การขายเพื่อเพิ่มยอดขาย, Professional Selling Technique for Increasing Sale