นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer)

จำนวนคนดู 195 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ  (Professional HRD Officer)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 30 เมษายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 64 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 25 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 120 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง  และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้นได้แก่ การที่ HRD เองยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับกาดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline):  

ความสำคัญของงาน HRD ที่มีต่อองค์กรการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในยุคธุรกิจ 4.0 

กรณีศึกษาขององค์กรที่ปรับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่น่าสนใจ และแนวทางปรับใช้งาน

บทบาทของ HRD และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 

สมรรถนะหรือคุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ 

ทบทวนเครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้

      ■ Competency หรือสมรรถนะกับการพัฒนาบุคลากร 

      ■ การทำ Competency Assessment เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร

      ■ การประเมินศักยภาพของ Talent และวางแผนพัฒนาแบบเร่งรัด (Accelerated Program) และกรณีศึกษา

      ■ วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 70 : 20 : 10 (70 : 20 : 10 Learning Method) และวิธีการนำไปใช้จริงในการพัฒนาบุคลากร

      ■ การพัฒนาพนักงานโดย OJT หรือ On-the-Job Training ที่ได้ผล

      ■ รู้จักกับ Talent Management 

      ■ รู้จักกับ Succession Planning

      ■ การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development)

      ■ Agile People Development หรือการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด Agile เป็นต้น แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล

      ■ วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Competency ที่ต้องการเพื่อให้ทำงานได้ผล

      ■ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)

      ■ แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการเลือกใช้วิทยากรที่ตอบโจทย์การพัฒนา

      ■ การเลือกใช้ช่องทางการเรียนรู้ของพนักงานในโลกยุค Digital Age 

      ■ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design) 

      ■ การติดตามผลหลังการฝึกอบรมที่จะช่วยให้ Train และไม่ –ning   

ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร และแนวทางการแก้ไข

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ    


————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– HRD Manager- HRD Supervisor

– HR officer 

– ผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ


วิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– HRD Manager- HRD Supervisor

– HR officer

– ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: HRD, นักพัฒนาบุคลากร, หลักสูตรนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ, หลักสูตรhr, อบรมงานบุคคล, อบรมhr

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด