หลักสูตร การบริหารงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ในยุคปัจจุบัน

รหัสหลักสูตร: 67403

จำนวนคนดู 546 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การบริหารงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ในยุคปัจจุบัน
รอบที่

1

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำหรับเป็นตัวแทนของลูกจ้างเพื่อปรึกษาหารือในการบริหารงานด้านสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างนายจ้างและลูกจ้างทราบในกระบวนการดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงาน เพื่อให้เกิดความสมดุลกันโดยคณะกรรมการต้องสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม การประชุมแผนงาน การติดตามแผนงาน รวมถึงการเรียนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ในการประชุมกัน

หลักสูตร workshop คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการในยุคดิจิตอล เน้นการทำกิจกรรมเพื่อให้เข้าใจหลักของการทำงาน การประชุมปรึกษาหารือกับนายจ้าง เทคนิคของการสื่อสาร และการติดตามงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ ( Objective )

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

2.เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสำหรับการบริหารงานของคณะกรรมการ

3.เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำมาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

 • Workshop 1 กิจกรรมในเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ

3.การสร้างการมีส่วนร่วมเป็นคามเป็นเจ้าของในองค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ

 • Workshop 2 การสร้างจิตสำนึกแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการโค้ช (Coaching)

4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการด้านสวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

5.การสื่อสารภายในองค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

 • Workshop 3 กิจกรรมการสื่อสารและการสำรวจความพึงพอใจของสวัสดิการ ณ ปัจจุบัน

6.การประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันระหว่างฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

7.การเรียนเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการประชุม เช่น Zoom, Webex Meeting, Google meet, MS Teams

8.VUCA ในโลกการทำงานสมัยใหม่ด้วย 4 เทคนิคมารับมือกับความไม่แน่นอน

 • V- Volatility ความผันผวน ยากจะคาดเดา เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
 • U-Uncertainty มีความไม่แน่นอนสูง ไม่ชัดเจน ยากจะอธิบาย
 • C-Complexity มีความซับซ้อนสูง มีปัจจัยมากมายที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ
 • A-Ambiguity มีความคลุมเครือ เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ยากจะคาดเดาผลลัพธ์ได้

9.การนำแนวทางการทำงานเป็นทีม และสร้างความเข้าใจโดยการสร้างฉันทมติร่วมกันเพื่อประโยชน์สงสุด

 • Workshop 4 การจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ และการติดตามประเมินผล

วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-คณะกรรมการสวัสดิการ หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
สถานที่จัดงาน

โรงแรมแรมแบรนดท์กรุงเทพ (Rembrandt Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบริหารงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ในยุคปัจจุบัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: V- Volatility, U-Uncertainty, C-Complexity, A-Ambiguity, พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด