นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

จำนวนคนดู 185 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  (Professional HRM Officer)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 18 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 14 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 74 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  แต่หนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้นได้แก่ การขาดความรู้ความเข้าใจใน
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline):  


=>  ความสำคัญและขอบข่ายงาน HRM เพื่อความสำเร็จขององค์กร

=> แนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค HR 4.0 จาก HR Trend ที่นักบริหารทรัพยากรบุคคลต้องรู้     เช่น AI ในงาน HR ด้านต่าง ๆ และวิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงงานบริหารทรัพยากรบุคคล

=> คุณลักษณะของนัก HRM ที่องค์กรใดก็พึงประสงค์

=> เครื่องมือของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Tools) ที่นักบริหารทรัพยากรบุคคลต้องรู้ เช่น    Agile HR, Lean HR, HRMS (Human Resource Management System) เป็นต้น 

=> รอบรู้งาน 9 งานหลักของ HRM.....  

(1) งานวางแผนกำลังคน (Workforce Planning)  

(2) งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Acquisition)  

(3) งานสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ใช่เข้าสู่องค์กร (Employee Interview)  

(4) งานการจ้างงาน (Employment) ทั้งการจ้างแรงงานและการจ้างบริการ  

(5) งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Employee Performance Evaluation/Appraisal)  

(6) งานการเสริมสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กร   

(7) งานแรงงานหรือพนักงานสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรักหรือผูกพันต่อองค์กร  

(8) งานบริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน (Compensation & Benefits Management)  

(9) งานบริหารวินัยพนักงานและกฎหมายแรงงานที่ต้องรู้

=> แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบงาน HRM ด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานองค์กรในยุคธุรกิจ 4.0 

=> ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในงาน HRM หรืองานบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวทางการแก้ไข

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ    


————————————————


วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– HR Manager- HR Supervisor

– HR/HRD/HRM officer 

– ผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– HR Manager- HR Supervisor

– HR/HRD/HRM officer

– ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: hrm, hr, อบรมhrm, หลักสูตรการบริหารงานบุคคล, บริหารงานบุคคล, อบรมงานบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด