How to automate work in office

จำนวนคนดู 137 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
How to automate work in office
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 5 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 8 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

องค์กรต่างๆกำลังมองหาการนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานในองค์กร แต่ยังขาดองค์ความรู้ว่าจะอัตโนมัติได้อย่างไร

จะอัตโนมัติตรงส่วนงานใดบ้าง และจะเริ่มต้นอย่างไรให้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกงบประมาณ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเมื่อจะนำระบบอัตโนมัติต่างๆมาประยุกต์ใช้งาน ควรทำอย่างไร และสร้างความเข้าใจและการยอมรับให้กับผู้ปฎิบัติงานเป็นสิ่งสำคํญที่อย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป

หลักสูตรมีคำตอบในทุกคำถาม และสามารถนำไปวางแผนและดำเนินการได้ทันที


เนื้อหาครอบคลุม Digital Signature, Workflow approver, Application Integration, Work stage acknowledge, Cross functional, Auto job assignment, 

Review process, HR modern check-in and check-out attendant, Expense and staff advance management, Leave management, External and Internal problem management,

Sales automation, Paperless document management, Collaborated project management and cross project resource management


* คลาสนี้อบรมที่ห้องประชุมสตาร์บัค เมเจอร์รัชโยธิน วันที่ 14 มกราคม 2564

** รับอบรมทั้งแบบ 1-1 และแบบกลุ่ม ทั้งในสถานที่ ในคลาส และแบบออนไลน์

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • ระบบอัตโนมัติคืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
  • การนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทำงานกับระบบอัตโนมัติ
  • การพัฒนาระบบอัตโนมัติด้วยคนในองค์กรของท่านเอง
  • การวางแผนการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบอัตโนมัติ ทั้งด้านคน ด้านเครื่องมือ และงบประมาณ
วิทยากร
ดูประวัติ

สุรชัย กรีวัชรินทร์

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, เทคโนโลยี, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ)

ผู้บริหารองค์กร เจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชมาตรฐาน ICF และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารองคฺ์กร และผู้บริหารฝ่ายต่างๆที่ต้องการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการนำดิจิตอลมาใช้ในองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรอัตโนมัติ
สถานที่จัดงาน

สตาร์บัค Starbucks # Siam Ratchayothin

เขตจตุจักร | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท แอควี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:สุรชัย กรีวัชรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ :0818687714

หากท่านต้องการสมัคร How to automate work in office
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: automation, transformation, workflow

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กรในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง โดยมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทา
ชัยมงคล(อาจารย์ดล)