การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (Excellent Customer Services)

รหัสหลักสูตร: 64479

จำนวนคนดู 367 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ  (Excellent Customer Services)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 18 พฤษภาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 29 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 24 มิถุนายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 66 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล :

          ในทุกๆ ธุรกิจนั้น การสร้างยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น เป็นหัวใจหลักที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ และหนึ่งในองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการสร้างยอดขาย นั่นคือ การให้บริการ ที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และตรงตามความคาดหวัง ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น มั่นใจที่จะบอกต่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่า และต่อยอดธุรกิจให้เติบโต สิ่งที่ลูกค้าจะขยายออกไปได้อย่างง่ายที่สุด นั่นคือการบอกเล่าประสบการณ์ ความประทับใจ ไปสู่ Network ของลูกค้า

          หลายๆ องค์กรที่มีการสร้างยอดขายที่ดี แต่ไม่มีระบบในการดูแลลูกค้าที่ดีพอ ก็เปรียบเสมือนกับแก้วน้ำที่มีรอยรั่ว มีเข้ามา ก็รั่วไหลออกไป ซึ่งการรักษาและขยายฐานลูกค้าที่มีอยู่ ใช้ต้นทุนทั้งเวลาและทรัพยากรที่น้อยกว่า การวิ่งหาลูกค้าใหม่ๆ ตลอดเวลา 


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร :


1.Mind set ในการบริการ ที่ช่วยสร้างลูกค้าแบบทวีคูณ

2.เป้าหมายในการบริการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

3.การให้บริการที่ยอดเยี่ยม ควรจะเป็นเช่นไร ที่ตอบรับความต้องการ และความคาดหวัง

4.เทคนิคการมัดใจลูกค้า แบบ “Wow service”

5.มารยาทงาม รู้จักกาละเทศะ

6.เทคนิคการสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วย

  •   การฟังอย่างลึกซึ้ง
  •   การตอบคำถามอย่างตรงใจ
  •   การสื่อสารด้วยภาษากายอย่างเหมาะสม

7.เทคนิคการสร้าง Self motivation ให้ทำงานอย่างมีความสุขในทุก ๆ วัน

8.*** กิจกรรมปฏิบัติ Work shop

9.สรุป ถาม-ตอบ


วิทยากร

นางรัศรินทร์ ธรเสนา (อ.แซนดี้)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การบริการ, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาบุคลิกภาพ, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาความคิดเชิงบวก)

อ.แซนดี้ เป็นวิทยากรพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสาร การพัฒนาอารมณ์ สามารถสื่อสารและฝึกสอนพร้อมกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานฝ่ายบริการ  
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริการลูกค้าสัมพันธ์ที่เป็นเลิศ (Excellent Customer Services)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริการ, Services, เพิ่มประสิทธิภาพ, communication, การสื่อสาร, ความพึงพอใจลูกค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด