MLS05: Strategic Procurement in Modern Supply Chain Management (การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการซัพพลายเชนสมัยใหม่)

รหัสหลักสูตร: 64486

จำนวนคนดู 1136 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
เพื่อให้เข้าใจองค์ความรู้การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการซัพพลายเชนสมัยใหม่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมและผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจในแวดวงโลจิสติกส์ที่ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการคัดสรรคุณสมบัติมาเป็นอย่างดี
หัวข้ออบรมสัมมนา
  • หัวข้อการเรียนรู้
  • การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์และการจัดการซัพพลายเชน
  • กลยุทธ์การจัดซื้อ

          - Spend Analysis

          - Total Cost of Ownership

  • การบริหารซัพพลายเออร์
  • การประเมินซัพพลายเออร์
  • การพัฒนาซัพพลายเออร์
  • การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
  • การจัดกลุ่มความสัมพันธ์
  • การสร้างความเชื่อใจ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: โลจิสติกส์, logistics, อุตสาหกรรม, งานจัดซื้อ, บางมด, ซัพพลายเชน