พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

รหัสหลักสูตร: 64516

จำนวนคนดู 452 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การบรรยายภาคทฤษฎี ระยะเวลาการอบรม 1 วัน 6 ชั่วโมง เวลา 09.00-16.00 น.

หลักการ เหตุผลของการตรา PDPA Law

Øข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Øในองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

Øผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือใครบ้าง

Øสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

Øโอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

Øการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stoke Holder ควรทำอย่างไร

Øหลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Øความรับผิดตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

Øความรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาของผู้กระทำความผิด

Øสิ่งที่ องค์กร จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

Øการดำเนินการสำหรับข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนกฎหมายบังคับ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างการอบรม

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Øการปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

Øแบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวช้องกับองค์กร

สำหรับการอบรม

ôมีแบบฟอร์ม แจกให้ฟรี นำไปใช้ได้เลย

ôมี workshop ให้ผู้เข้าอบรมหัดวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมภายในองค์กรของตนเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

Øเจ้าของกิจการ

Øผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน

Øผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ลูกจ้างซัพลายเออร์ ผู้มาติตต่อ ฯลฯ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

Sponsored
เปิดการขาย / ปิดการขาย แบบเซียน ด้วยทักษะเชิงจิตวิทยา

  รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรก...

ดูรายละเอียด
การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ

การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Dr...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: PDPA, PDPA Law, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลส่วนบุคคล, กฎหมายใหม่