ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ Costing and Financial Issue for Purchasing & Supply Management Professional

จำนวนคนดู 100 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ Costing and Financial Issue for Purchasing & Supply Management Professional
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 10 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 9 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 17 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 77 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 7 กรกฎาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 128 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 10 กันยายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 193 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

      ต้นทุนคือเงินที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สินค้าและบริการเข้ามาในองค์กร เพื่อผลิตและจำหน่าย ถ้าต้นทุนการผลิตยิ่งต่ำ องค์กรก็ยิ่งมีโอกาสสร้างกำไรได้มาก นักจัดซื้อจัดหามีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญต่อเป้าหมายกำไรขององค์กร และปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยบรรลุเป้าหมายคือ ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงิน

     หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักจัดซื้อจัดหาเข้าใจเรื่องต้นทุนอย่างแจ่มแจ้ง และใช้ประโยชน์จาก “ต้นทุน” ได้คุ้มค่า จึงเหมาะกับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพทุกระดับ


หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

- ความหมายและความสำคัญของต้นทุน

- ผู้บริหารและ หน่วยงานจัดซื้อใช้ต้นทุนบริหารงานและช่วยในการตัดสินใจ

- ประเภทของแหล่งเงินที่องค์กรได้มา และค่าใช้จ่ายระยะสั้น กลางและยาว

- ต้นทุนประเภทต่างๆ จัดแบ่งตามการใช้กับงานจัดซื้อจัดหา

- การนำต้นทุนไปใช้กับงานจัดซื้อจัดหาลักษณะต่างๆ

- การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนสินค้าที่ผู้ขายเสนอมา

- การคำนวณจุดคุ้มทุนหรือจุดเสมอตัว (Break even point / BEP)

- การคำนวณค่าแรงสำหรับงานว่าจ้างทำวิธี “เส้นโค้งการเรียนรู้” (Learning curve)

- การคำนวณทวนราคาที่ผู้ขายเสนอมาหลายระดับจำนวนและราคาให้เลือกซื้อ

- พิจารณาการใช้กำลังการผลิตว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- ข้อดีข้อด้อยผลิตเอง หรือ จ้างทำ (Make or Buy)

- พิจารณาอัตราส่วนทางการเงินและวิเคราะห์งบการเงินของซัพพลายเออร์เพื่อปิดความเสี่ยงในการคบค้า ฯลฯ

- Q & A

- Pre /post test และ class exercise


วิทยากร

คุณสุชาติ ประเสริฐสม

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท

*หมายเหตุุ เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนำไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ประสานงาน:อรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ Costing and Financial Issue for Purchasing & Supply Management Professional
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี