คอร์สที่เหมาะกับผู้ที่สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน

รหัสหลักสูตร: 64776

จำนวนคนดู 115 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ผู้เข้าอบรมจะได้รับหลักฐานการอบรมเพื่อสมัครสอบบัตรนายหน้ากับสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA)

และสมัครสอบคุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

- ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

    • ขั้นตอนการทำงานของนายหน้า

    • รายได้และผลตอบแทนในธุรกิจ

    • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์

    • แหล่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย/Farming

- ความรู้ในวิชาชีพ

    • เอกสารสิทธิ์/โฉนด/ระวาง

    • เทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาแปลงที่ดิน

    • ความรู้เรื่องผังเมืองและการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

- การทำงานกับฝ่ายผู้จะขาย

    • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย แบบปิด-แบบเปิด

    • การเข้าพบลูกค้าในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

    • วิธีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม

    • การตลาดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขาย

    • การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

- การทำงานกับฝ่ายผู้จะซื้อ

   • แหล่งที่มาของผู้ซื้อ

   • การพาผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์

   • การตอบข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและปิดการขาย

   • สัญญาจะซื้อจะขาย

   • การยื่นขอสินเชื่อ

- การทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์

   • ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

   • บริการหลังการขาย

- กฎหมาย/นิติกรรมสัญญาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรรู้

   • การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

   • ความรับผิดชอบของนายหน้าต่อ ปปง.

   • การจำนอง-ขายฝาก

   • การอายัด

   • ภาระจำยอม

   • การเช่า

   • ครอบครองปรปักษ์

- การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว

- จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์


Sponsored
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในก...

ดูรายละเอียด
ทักษะการเป็นหัวหน้า/ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ

ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับบริหาร ( Management )   ผู้จัดการทีมขาย (หรือที่เรียกกันคุ้นหูว...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมมนาอบรมฟรี, อสังหาริมทรัพย์, นายหน้าขายบ้าน, อบรมนายหน้าฟรี, ขายบ้าน, เรียนฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด