หลักสูตร PDPA for HR

รหัสหลักสูตร: 64778

จำนวนคนดู 619 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการจัดเก้บข้อมูลส่วนบุคคล การเผยแพร่ข้อมูล ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและสัมมนา


- ความหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

- นิยามศัพท์ของ "ข้อมูลส่วนบุคคล" ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ "เจ้าของข้อมูล"

- การจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล

- ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

- แนวทางการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องปฏิบัติอย่างไร ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบแบบไหน

- มาตราการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล อ้างอิงจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

- ความต้องการใช้ข้อมูล ประเด็นที่เกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไร

- ความริบผิดทางแพ่ง ทางอาญา และบทลงโทษในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

- การจ่ายค่าสินไหม โทษปรับต่างๆ 

- จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง


Sponsored
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)

? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้...

ดูรายละเอียด
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

    ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์ก...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: PDPA, ข้อมูลส่วนบุุุคคล, พ.ศ.2562, คุ้มครอง, พระราชบัญญัติ, ฝ่ายบุคคล