การสร้างยอดขายด้วยการทำงานแบบทีม ( SMART Team Selling )

รหัสหลักสูตร: 65766

จำนวนคนดู 135 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างยอดขายด้วยการทำงานแบบทีม ( SMART Team Selling )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง เจ้าของกิจการมีความคาดหวังเพื่อดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้าและบริการของตน ดังนั้น พนักงานขายหรือทีมงานขายจึงมีความเป็นต้องมีทักษะในการขาย เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเขาได้รับสินค้าหรือบริการที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของเขา อีกทั้ง การตัดสินใจซื้อสินค้าในครั้งนี้ ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเขาซื้อด้วยความเต็มใจ และได้สัมผัสกับพนักงานขายที่มีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งจะสร้างความไว้วางใจให้ลูกค้า และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราในครั้งต่อไปอีก

          หลักสูตรเทคนิคการขาย “การสร้างยอดขายด้วยการทำงานแบบทีม”จะช่วยให้พนักงานขาย ทีมขาย และผู้บริหารทีมขายได้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า เข้าใจปัญหาของลูกค้าและวิธีการที่จะนำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาแบบการตัดสินใจร่วมกันและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ซื้อ ตัดสินใจได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดการซื้อใหม่หรือซื้อซ้ำเพิ่มขึ้นอีกด้วย

          และเพิ่มเติมในส่วนเนื้อหาที่สามารถช่วยให้ตำแหน่งงานหรือผู้ที่มีความใกล้ชิดหรือมีโอกาสพบเจอลูกค้าบ้าง สามารถใช้ความสัมพันธ์ในการทำงานในแต่ละแผนก เพื่อเพิ่มช่องทางการนำเสนอขายทางอ้อมโดยใช้จิตวิทยาในการสร้างแรงโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเกิดแรงกระตุ้นในการอยากซื้อ และสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้เร็วขึ้น อาทิเช่น พนักงานช่างซ่อมเทคนิค,ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ฝ่ายการตลาด เป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบห่วงโซ่ ถือว่าเป็นเทคนิคการขายแบบ SMART TEAM เป็นต้น


วัตถุประสงค์

     1. ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในงานขายแบบการทำงานอย่าง SMART TEAM ต่อสภาวะการขายในปัจจุบัน

     2. ได้เข้าใจหลักการและขั้นตอนการขายอย่างที่ปรึกษาที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

     3. สามารถนำเอาความรู้จากการอบรม นำไปเสนอขายอย่างที่ปรึกษาแก่ลูกค้าได้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

     1. SMART PERSONALITY

           - กิจกรรมละลายพฤติกรรมสของผู้เข้าอบรม โดยกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมผ่อนคลาย และเปิดรับการเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

           - แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงานขาย และเปลี่ยนทัศนคติแบบทำงานสไตล์ฮีโร่

           - ระบบการใจการความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อ เพิ่มพลังการเป็นสุดยอดนักขาย

           - การสร้างแรงจูงใจเพื่อเป้าหมายยอดขายขั้นเทพ

           - ปัญหาและอุปสรรคปั้นนักขาย

     2. IMPRESS GREETING

           - เทคนิคการสร้างความประทับใจจากการใช้ภาษากาย

           - กลยุทธ์การวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าก่อนเริ่มบทสนธนา

           - สมรรถนะ 5 ด้าน กับการบริการเหนือระดับ

           - ประเภทของลูกค้า จำแนกโดยทฤษฎีความต้องการของผู้บริโภค 4 ประเภท

     3. Professional Presentation

           - เทคนิคการทำ KYC

           - 3 รู้คู่นักขาย

           - กระบวนการนำเสนอขายแบบ SMART TEAM

           - วิธีถามเพื่อต้องการคำตอบ Yes จากลูกค้า

           - การแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าแบบ Co-Creation

    4. SELLING TECHNIQUES

           - Reminder 4 ขั้นตอนของการขาย

           - การปิดการขายอย่าง Win Win

           - เรื่องเล่านักขาย

           - Workshop เทคนิคการขายสไตล์เซียน เนียนจนลูกค้าถามซื้อเอง

           - เทคนิคปิดการขาย ทำได้จริง ง่ายสุด

           - Experience Sharing

           - การหาทางเลือกและสรุป Solution แก่ลูกค้า

           - Question and Answer

     5. SMART SELLING TECHNIQUES

            - กิจกรรมละลายพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม

            - Selling process Reminder

            - Workshop (จังหวะปิดการขาย)

            - วิทยากรแนะนำเทคนิคเพิ่มเติมจากการทำ Workshopของผู้เข้าอบรมของแต่ละกลุ่ม

     6. IMPRESSES GREETING WITH CRM

            - เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ในมิตินักขาย 3 ระดับ

                   CRM

                   CEM

                   CE

            - เรื่องเล่านักขาย MDRT จากเรื่องจริงสร้างประสบการณ์

     7. KNOW YOUR CUSTOMER

             - ขั้นตอนการสอนทำ KYC อย่างละเอียด

             - Team Brainstorms (เรียนรู้ลูกค้าสู่โจทย์การขายที่แตกต่าง)

             - แต่ละกลุ่มต้องจับฉลากเพื่อเลือกประเภทของลูกค้าและแก้ไขโจทย์ในการเข้าถึง

                      ความต้องการแท้จริงของลูกค้า

                      การสร้างความสัมพันธ์เพื่อการขาย

                      การสร้าง Customer Royalty

             - วิทยากรสรุปกิจกรรมและแนะนำวิธีนำกลับไปใช้ให้ได้ยอดขาย

     8. Experience Sharing

              - Workshop เทคนิคการขายสไตล์เซียน เนียนจนลูกค้าถามซื้อเอง

              - เทคนิคปิดการขาย ทำได้จริง ง่ายสุด

              - Experience Sharing

              - สรุปประเด็นและปัญหาในการอบรม

              - Question and Answer

ประวัติวิทยากร

     ดร.ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

 การศึกษา

      2017 - 2018 มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

      2013 - 2015 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด   Signature MBA สาขา การตลาด

      2006 - 2009 West coast College (English Language Institute) Edith Cowan University, Australia Management (Business Development)

      2004 – 2006 มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ปริญญาตรี ประชาสัมพันธ์

ปัจจุบัน

     - วิทยากรการขาย การตลาด และบุคลิกภาพการบริการให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

     - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Patto Cambodia

     - ประธารกรรมการ บริษัท มาสเตอร์2018

     - ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด

หน่วยงานที่เคยร่วมงาน/บรรยาย

   สถาบันการศึกษา

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี / มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ / International School Bangkok

   ธุรกิจเอกชนอื่น

         CP ALL / CP Land / บริษัท ก.ส.ท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) / Siam Sport Thailand / Audı Thaıland / BMW Thaıland ISB / Pruksa Property / Honda Auto Mobile Thailand / บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด / LG electronics (Thailand) co.ltd / Fuji Xerox (Thailand) Co., Ltd. / อิตาเลี่ยนไทย / ไทยซัมมิท /  โรงแรมเทวมันตรา กาญจนบุรี / ไมโครซอฟ ประเทศไทย จำกัด / บริษัท ทิปโก้ ประเทศไทย จำกัด / ศูนย์อุตสาหกรรม ไฮเทค อยุธยา / บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด / บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด / บริษัท วิปโปร อุนซ่า ( ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ดี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด / Superfine Bangkok Co., Ltd. / ฮ่าร่า (ประเทศไทย) จำกัด / Thai Software co.Ltd. / Enrich Thai / บริษัท สยามวู๊ดแลนด์ / บริษัท วุ้นเส้นสายฝน / บริษัท เนทซ ประเทศไทย จำกัด / Goshu Kohsan co.,Ltd / Tomorrow Land / Tryplus Thailand / Continetal Thailand /  Show Black Pattaya / Better Green Group / Angkor Cambodia

    สถาบันการเงิน

         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) / ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

    หน่วยงานของภาครัฐ

         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   สถานพยาบาลและสถาบันเสริมความงาม

         คิวเอ็น

   สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

         โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ / Atom Clinic / QN International / Sister Spring / Bangkok Revolution

ที่ปรึกษาและกรรมการเวทีการประกวด

         Duchy Boy Cambodia 2018 / Khmer Super Model 2018 / Miss Grand Cambodia 2018


หัวข้อที่บรรยาย

          เนื่องจากวิทยากรมีประสบการณ์ทำงานโดยตรงด้านการบริหารการจัดการและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานมากกว่า 16 ปี พร้อมทั้งผลงานแห่งความสำเร็จ ด้านการขาย และบริการ กับรางวัล Thailand MDRT, Service recognition Asia Award และในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค้นคว้าเพื่อทำวิจัยในระดับปริญญาเอกด้านการจัดการ ดังนั้น วิทยากรจึงมีความรู้ความชำนาญในด้านเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและแต่ละองค์กรโดยทุกหลักสูตรออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ผู้เข้าอบรมเข้าถึงได้ บรรยากาศสนุกสนานและที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปรับใช้ได้กับงานจริง ทั้งนี้ รายละเอียดหัวข้อหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

**หลักสูตรด้านการจัดการโรงงาน

         - การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน PDCA เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาแนวทางแก้ไขและการป้องกันอย่างเป็นระบบ

         - QC 7 Tools สุดยอดเครื่องมือเพื่อการลดต้นทุน

         - Kaizen and Suggestion System by PDCA

         - การบริหารภาพรวมองค์กรด้วย TQM

         - 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบ

         - เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหา

         - 5 ส กับคุณภาพชีวิตการทำงาน

         - สร้างจิตสำนึกกับการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Mindset)

         - การจัดการด้วย 5ส ในสำนักงาน

         - การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน

***หลักสูตรด้านการจัดการองค์กรและบุคคล

         - การพัฒนาศักยภาพบุคคล “ฅนขายตน”

         - สุดยอดประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

         - Develop Workforce and Time Management Competencies

         - การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

         - การบริหารจัดการความหลากหลายทางพฤติกรรมของลูกจ้างในองค์การ

         - การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

         - เทคนิคการตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ

         - การสร้างทีมงานทรงประสิทธิภาพ

         - เทคนิคการแก้ไขและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า

         - การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

         - การทำงานเชิงรุก

         - การประสานงานเพื่อใจเป็นหนึ่ง

         - เทคนิคการจัดการความสำคัญในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา

         - เทคนิคด้านการบริหารเวลาสู่ควา

***หลักสูตรด้านการบริการที่เป็นเลิส

         - การบริการที่เป็นเลิศ (Inner service mind)

         - สุดยอดมาตรฐานงานบริการ 5 ดาว

         - บริการหลังการขาย สไตล์ CRM มเป็นเลิศ

         - การแก้ไขและตัดสินใจด้วยเครื่องมือนักคิด และภาวะผู้นำ

         - Finance for Non finance

         - Managing Employee Behavior Diversity in organization

         - Proficiency Communication

         - Quality Awareness for Organization Sustainable Growth

         - Self-Productivity Enhancement for Success

         - Professional Team leader

***กลยุทธ์ใจแลกใจเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

         - บุคลิกภาพดี

***ชนะใจลูกค้าอย่างมืออาชีพ

          - Customer Service Excellence Workshop

          - กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

          - พัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสารเพื่องานบริการ

          - Customer relationship Management

          - Effective Coordination

วิทยากร
ดูประวัติ

ธนภัทร ธรรมากัลยากุล (อ.โต๋)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างยอดขายด้วยการทำงานแบบทีม ( SMART Team Selling )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างยอดขายด้วยการทำงานแบบทีม, SMART Team Selling

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด