MS-Excel สำหรับการบริหารงานขาย

รหัสหลักสูตร: 64788

จำนวนคนดู 133 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลงานขาย ผ่านการใช้ฟังก์ชันในกลุ่มงานขาย

และการตลาด ด้วย MS-Excel (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) ตลอดจนวิธีการ นำเสนอฐานข้อมูล

ที่มีความซับซ้อนผ่านการใช้เครื่องมือ PivotTables & PivotChart เพื่อให้การนำ

เสนอรายงานดูง่าย และใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจวางแผนได้ รวมถึงเทคนิคที่จะช่วยให้

งานขายและการตลาด เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจเช่น การค้นหา

เป้าหมายจุดคุ้มทุน, การจำลองสถานการณ์งานขายและการตลาดผ่าน Scenario Manager

และการพยากรณ์ยอดขาย ทั้งแบบระยะสั้นและกลาง เพื่อค้นหาแนวโน้มการขายสินค้าในอนาคต

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Google Meet

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. เรียนรู้กลุ่มฟังก์ชั่นสำหรับการบริหารงานขายและการตลาดด้วย MS-Excel

     * การอ้างอิงเซลในสูตร MS-Excel ในรูปแบบต่างๆ

     * การออกแบบและเขียนสูตรฟังก์ชันสำหรับงานขายและการตลาดด้วย MS-Excel

     * กลุ่มฟังก์ชันชุดคำนวณสำหรับการบริหารจัดการยอดขาย และค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไข

     * กลุ่มฟังก์ชันการจัดลำดับข้อมูล การเขียนเงื่อนไขเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์งานขาย

     * กลุ่มฟังก์ชันการค้นหาและจัดการฐานข้อมูล

2. เรียนรู้การออกแบบฐานข้อมูลและวิธีการนำเสนองานผ่าน PivotTables & PivotChart

     * การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย PivotTable

     * การจัดการ PivotTable ด้วยฟังก์ชัน

     * การรวมฐานข้อมูลแบบหลายฐานข้อมูล (Multiple Consolidation) ใน PivotTable

     * การปรับแต่ง PivotTable ให้เหมาะกับงานขายและการตลาด

     * การใช้ฟังก์ชัน GETPIVOTDATA และคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่ใช้งาน

     * การออกแบบรายงานงานขายและการตลาดผ่าน PivotChart

3. เรียนรู้วิธีหาจุดคุ้มทุนและต้นทุนเพื่อการตัดสินใจสำหรับงานขายและการตลาด

     * ความหมายของจุดคุ้มทุน

     * วิธีปฏิบัติการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้สมการ และการอ่านค่าแปลผล

     * วิธีปฏิบัติการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้กราฟ และการอ่านค่าแปลผล

     * วิธีปฏิบัติการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนโดยใช้สูตร และการอ่านค่าแปลผล

     * วิธีการค้นหาเป้าหมายจุดคุ้มทุนโดยผ่านการใช้เครื่องมือ Goal Seek

4. เรียนรู้การวางแผนยอดขายผ่านเครื่องมือ Scenarios Manager

     * การวางแผนยอดขาย และการวิเคราะห์ปัญหาก่อนการใช้งาน Scenarios Manager

     * การสร้างสถานการณ์จำลองสำหรับการวางแผนยอดขายด้วย Scenarios Manager

     * การอ่านค่าวิเคราะห์ผลการใช้งาน Scenarios Manager ในรูปแบบรายงาน

5. เรียนรู้การใช้เครื่องมือพยากรณ์ทางการตลาด

     * การพยากรณ์ตลาดคืออะไร สำคัญอย่างไรกับการนำมาประยุกต์ใช้งานขาย

     * ข้อตกลงเบื้องต้น

     * การประยุกต์ใช้การพยากรณ์เชิงเรียบ (การพยากรณ์แบบระยะสั้น)

     * การประยุกต์ใช้การพยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (การพยากรณ์แบบระยะกลาง)

6. เก็บตกปัญหาการใช้งาน

 

Sponsored
การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ

การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Dr...

ดูรายละเอียด
สุดยอด! นักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ (Super Sales Negotiation Skills for Professionals)

ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะงานทางด้านฝ่ายขายนั้น มีการเจรจาระหว่างผู้ขาย...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

สุเทพ โลหณุต

ไอที เทคโนโลยี (โปรแกรมออฟฟิศ (Excel / Word / PowerPoint / Access))

วิทยากรผู้เขียนหนังสือด้าน IT วิทยากรให้ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1. ฝ่ายขาย

2. ผู้บริหาร

3.ผู้สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท คิงส์ออดิทแอนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:ณัฏฐกานต์
เบอร์โทรศัพท์ :062-948-1929
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร MS-Excel สำหรับการบริหารงานขาย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Google Meet

คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, งานขาย, วิเคราะห์