ทบทวนการใช้และเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ BOI กับเขตปลอดอากร/เขตประกอบการเสรี

รหัสหลักสูตร: 64790

จำนวนคนดู 124 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรนี้อธิบายการใช้สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร การปฏิบัติพิธีการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

BOI และกิจการที่อยู่ในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี โดยเน้นการทบทวนวิธีการปฏิบัติงาน

ภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการทบทวน

และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

และลดความเสี่ยงที่จะมีปัญหาทางศุลกากร 

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม/สัมมนา

1. หลักการนำเข้า ส่งออก ทั่วไป

2 กระบวนการการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

2.1 การขอรับการส่งเสริม

2.2 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

2.3 พิธีการศุลกากรด้านการนำเข้าการส่งออก

2.4 การกำกับควบคุม

2.5 การขอชำระภาษีกรณีขอดำเนินการต่างจากที่ได้รับการส่งเสริม

2.6 การเพิกถอน การควบรวมกิจการ

2.7 การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ต่างๆ

3 หลักการขอรับสิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี

3.1 หลักการสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร

3.2 การได้สิทธิพิเศษที่เกี่ยวกับใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก

3.3 พิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก

3.4 การผลิตสินค้าในเขตปลอดอากรเพื่อขายในประเทศ

3.5 การเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์

3.6 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวกับเขตปลอดอากร

4 เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ BOI กับ เขตปลอดอากร/ เขตประกอบการเสรี

5 ถาม ตอบ

Sponsored
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานขั้นสูง โปรแกรม IMDS (Advanced International Material Data System)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม IMDS (International Material Data System for Beginner)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: BOI, เขตปลอดอากร, เขตประกอบการเสรี, Free Zone, IEAT