เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง

รหัสหลักสูตร: 64818

จำนวนคนดู 216 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยขน์สูงสุด

3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง


เนื้อหาหลักสูตร

1.การติดตามหนี้ทางโทรศัพท์(Phone Skill of Debt lection)

           Øปัญหาที่เก็บเงินไม่ได้และข้ออ้างที่ลูกหนี้ชอบนำมาใช้บ่อยๆคืออะไร?

           Øกฎหมาย และ พ.ร.บ ที่เกี่ยวกับการทวงหนี้

2.คุณสมบัติของพนักงานเร่งรัดหนี้ที่ดี

           Øทักษะการใช้โทรศัพท์ ทวงหนี้

           Øการเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

           Øลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำเสียง

           Øคำพูด, น้ำเสียง, ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง

           Øศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 8 ประเภท

3.การสื่อสารของคน

           Øการเจรจาต่อรอง (ความหมาย "การเจรจาต่อรอง")

           Øอำนาจในการต่อรอง

           Øทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ไข ความขัดแย้ง

           Øเวทีการเจรจาต่อรอง (Bargaining Arena)

4.กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ 6 ขั้นตอน

           Øศิลปะในการ "เจรจาหนี้" ที่เป็นต่อ

           Øข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ


รูปแบบการสัมมนา

vเนื้อหาในPowerPoint

vเอกสารประกอบการบรรยาย (ซึ่งจะเหมือนกับเนื้อหาใน ในPowerPoint)

vตัวอย่างประกอบการบรรยาย

vกรณีศึกษา


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

           Üทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้

           Üสามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย"เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา"

           Üสามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระหนี้

รอบสัมมนา

           สัมมนาวันจันทร์ที่ 22มีนาคม 2564เวลา 09.00-16.00น.

           สัมมนาวันพุธที่ 21 เมษายน 2564เวลา 09.00-16.00น.

           สัมมนาวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564เวลา 09.00-16.00น.


หมายเหตุ

อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

มีวุฒิบัตรมอบให้ พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย ฟรี


Sponsored
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้วย คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่า...

ดูรายละเอียด
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง, เทคนิคการเร่งรัดหนี้สิน, เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์, เครดิต, ทวงหนี้