กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

รหัสหลักสูตร: 64828

จำนวนคนดู 85 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บางคนอาจคิดว่า การบริการไม่จำเป็น เพราะสินค้าของเราดีเยี่ยม แต่อยากบอกว่า ปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ เพราะบางครั้งสินค้าหลักของเราที่สามารถทำรายได้นั้น หากบริการที่ไม่ประทับใจ บุคลิกภาพของพนักงาน การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า การใช้คำพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเมื่อลูกค้าร้องเรียน อาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าได้ การตัดสินใจในการตกลงซื้อของลูกค้า บางครั้งมาจากความพอใจในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นมากกว่าตัวสินค้า สินค้าจริงๆ ที่ผลิตก็ต้องได้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว การบริการที่จะทำให้เกิดการซื้อ และซื้อซ้ำต่างหากที่ยากกว่า จะให้ได้มาตรฐานอย่างไร เราจะสร้างให้พนักงาน หรือส่วนงานที่ต้องพบลูกค้า หรือบริการลูกค้าอย่างไรให้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม และเพิ่มฐานลูกค้าจากการบอกต่อ....


วัตถุประสงค์

1. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ

2. เพื่อการกำจัดอารมณ์ที่ไม่ปรารถนา และสามารถควบคุมอารมณ์

3. เพื่อรู้จักการใช้คำพูดในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

4. เพื่อสามารถรับคำร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

ความสำคัญของงานบริการ ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กร

5 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

กลยุทธ์ที่ 1 บุคลิกภาพในงานบริการ

· ความสำคัญของบุคลิกภาพ

· การแต่งกายให้เหมาะสม

· มารยาทและการวางตัวที่เหมาะสมกับความเป็นมืออาชีพในงานบริการ

กลยุทธ์ที่ 2 การควบคุมอารมณ์

· ธรรมชาติอารมณ์ของมนุษย์

· กระบวนการเกิดอารมณ์

· แนวคิดเพื่อการคิดบวกในการควบคุมอารมณ์

กลยุทธ์ที่ 3 การพูดในงานบริการ

      · ศิลปะการการพูดโน้มน้าวเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

      · การพูดเพื่อสร้างความเป็นมิตร

      · การพูดปฏิเสธอย่างมีศิลปะ

      · มารยาทการพูดในการสนทนาทางโทรศัพท์

กลยุทธ์ที่ 4 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการ

      · สาเหตุของการเกิดปัญหาในงานบริการ

      · หลักการในการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า

      · กระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

กลยุทธ์ที่ 5 การรับคำร้องเรียนลูกค้า

      · ความหมายของคำร้องเรียนจากลูกค้า

      · ประโยชน์ของคำร้องเรียน

      · ช่องทางการรับคำร้องเรียน

      · วิธีการในการรับคำร้องเรียน เพื่อให้ได้ใจลูกค้า

      · การสร้างบรรยากาศเพื่อให้ลูกค้าลดแรงโกรธ

      · การดำเนินการหลังจากที่รับแจ้งปัญหาจากลูกค้าแล้ว


รูปแบบการสัมมนา

    1. การบรรยาย 40 %

    2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40 %

    3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

    4. มอบของรางวัลสำหรับกลุ่มที่ถูกคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพื่อนร่วมสัมมนา


ระยะเวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ, บริการ, กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า, งานบริการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด