กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

รหัสหลักสูตร: 64828

จำนวนคนดู 128 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
บางคนอาจคิดว่า การบริการไม่จำเป็น เพราะสินค้าของเราดีเยี่ยม แต่อยากบอกว่า ปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้ เพราะบางครั้งสินค้าหลักของเราที่สามารถทำรายได้นั้น หากบริการที่ไม่ประทับใจ บุคลิกภาพของพนักงาน การควบคุมอารมณ์ในการบริการลูกค้า การใช้คำพูด การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือเมื่อลูกค้าร้องเรียน อาจเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถพิชิตใจลูกค้าได้ การตัดสินใจในการตกลงซื้อของลูกค้า บางครั้งมาจากความพอใจในสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นมากกว่าตัวสินค้า สินค้าจริงๆ ที่ผลิตก็ต้องได้ตามมาตรฐานอยู่แล้ว การบริการที่จะทำให้เกิดการซื้อ และซื้อซ้ำต่างหากที่ยากกว่า จะให้ได้มาตรฐานอย่างไร เราจะสร้างให้พนักงาน หรือส่วนงานที่ต้องพบลูกค้า หรือบริการลูกค้าอย่างไรให้พิชิตใจลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม และเพิ่มฐานลูกค้าจากการบอกต่อ....


วัตถุประสงค์

1. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ

2. เพื่อการกำจัดอารมณ์ที่ไม่ปรารถนา และสามารถควบคุมอารมณ์

3. เพื่อรู้จักการใช้คำพูดในงานบริการ ทั้งในส่วนของการพบลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

4. เพื่อสามารถรับคำร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

ความสำคัญของงานบริการ ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กร

5 กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ

กลยุทธ์ที่ 1 บุคลิกภาพในงานบริการ

· ความสำคัญของบุคลิกภาพ

· การแต่งกายให้เหมาะสม

· มารยาทและการวางตัวที่เหมาะสมกับความเป็นมืออาชีพในงานบริการ

กลยุทธ์ที่ 2 การควบคุมอารมณ์

· ธรรมชาติอารมณ์ของมนุษย์

· กระบวนการเกิดอารมณ์

· แนวคิดเพื่อการคิดบวกในการควบคุมอารมณ์

กลยุทธ์ที่ 3 การพูดในงานบริการ

      · ศิลปะการการพูดโน้มน้าวเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

      · การพูดเพื่อสร้างความเป็นมิตร

      · การพูดปฏิเสธอย่างมีศิลปะ

      · มารยาทการพูดในการสนทนาทางโทรศัพท์

กลยุทธ์ที่ 4 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานบริการ

      · สาเหตุของการเกิดปัญหาในงานบริการ

      · หลักการในการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า

      · กระบวนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

กลยุทธ์ที่ 5 การรับคำร้องเรียนลูกค้า

      · ความหมายของคำร้องเรียนจากลูกค้า

      · ประโยชน์ของคำร้องเรียน

      · ช่องทางการรับคำร้องเรียน

      · วิธีการในการรับคำร้องเรียน เพื่อให้ได้ใจลูกค้า

      · การสร้างบรรยากาศเพื่อให้ลูกค้าลดแรงโกรธ

      · การดำเนินการหลังจากที่รับแจ้งปัญหาจากลูกค้าแล้ว


รูปแบบการสัมมนา

    1. การบรรยาย 40 %

    2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40 %

    3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20 %

    4. มอบของรางวัลสำหรับกลุ่มที่ถูกคัดเลือกจากการให้คะแนนจากเพื่อนร่วมสัมมนา


ระยะเวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง)

Sponsored
งานขายต่างประเทศ (Oversea sale)

งานขายต่างประเทศ (Oversea sale) หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ...

ดูรายละเอียด
สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021

หลักการและเหตุผล ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

สำหรับองค์กร (งานธุรการ เลขานุการ, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรด้านบริการ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าในงานบริการ, บริการ, กลยุทธ์พิชิตใจลูกค้า, งานบริการ