เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)

รหัสหลักสูตร: 64834

จำนวนคนดู 79 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Effective Collection Call เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเจรจาทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ และแบบเผชิญหน้ากับลูกหนี้โดยตรง ประเทศไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองลูกหนี้ มีหลายกฎเกณฑ์ที่ทำให้ลูกหนี้บางรายอาศัยช่องว่างกฎหมายในการหลีกเลี่ยงการจ่ายชำระหนี้ ดังนั้นในการเจรจาเพื่อทวงถามทุกครั้งนั้น พนักงานการเงินหรือแผนกที่เกี่ยวข้องจะต้องมีศิลปะการเจรจา รวมทั้งเทคนิคที่สามารถทวงถามหนี้แบบเร่งรัด ให้ทันตามกำหนดชำระได้ หรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยภาพลักษณ์ในการทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ ดังนั้นการทวงถามยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้คำพูดเป็นอย่างมาก


หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ เรียนรู้เทคนิค บอกเล่าถึงปัญหา เพื่อใช้ในการหาทางออกร่วมกัน ใช้กลยุทธ์พิเศษ และฝึกสคริปต์สำหรับการ Call จริง ในการติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้อบรมจะได้ร่วมทำ Workshop สำหรับการติดตามทวงหนี้ในสถานการณ์นั้น ๆ หากจะต้องเจอกับความหลากหลายของพฤติกรรมการปฏิเสธของลูกค้าแต่ละแบบแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้มองปัญหาออก และเลือกใช้สคริปต์ในการโทรกับลูกค้าประเภทนั้นๆ ได้ดี


หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้ที่ต้องการฝึกการโทรทวงหนี้ ให้เกิดความชำนาญเป็นมืออาชีพ ไม่หวั่นไหวหรือข้อแก้ตัวของลูกหนี้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการใช้สคริปต์ในการโทร และการสนทนาแบบเผชิญหน้าให้เป็นธรรมชาติ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการทวงถามหนี้ได้จริงในการทำงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

กิจกรรมละลายพฤติกรรมสานความสัมพันธ์

Module 1: ปรับทัศนคติและความคิด ให้มีความเข้าใจ เพิ่มกำลังใจ ให้หนักแน่นในการปฏิบัติหน้าที่

- ลูกหนี้ผู้ยิ่งใหญ่

- ประเภทของลูกหนี้

- ความต้องการของลูกหนี้

- นานาปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ของลูกหนี้

- Group Activity 1

Module 2: เทคนิคการทวงหนี้ให้สำเร็จตามพฤติกรรมความหลากหลายของลูกหนี้

- เรียนรู้นิสัยและพฤติกรรมของลูกหนี้

- เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้ลูกหนี้เปิดใจ

- ปัญหาของพนักงานที่เกิดขึ้นขณะทวงหนี้

- วิธีการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกหนี้

- Talking and Sharing Case

- Workshop

Module 3: การปฏิบัติการทวงถามหนี้

- เทคนิคและสคริปต์ในการเจรจาต่องรองกับลูกหนี้

- การจัดการกับลูกหนี้ (เป้าหมาย -> แผนงาน -> การปฏิบัติ)

- การสร้างรายงานการติดตาม Daily, Weekly, Monthly Plan อย่างมีประสิทธิภาพ

- การใช้น้ำเสียงและคำพูดในการทวงถามอย่างมืออาชีพ

- เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด สร้างความไว้วางใจกับลูกหนี้

- Group Activity 2

Module4: การควบคุมอารมณ์และการเลือกวิธีปฏิบัติกับลูกหนี้

- ภาษาและคำพูดที่ถูกต้องเหมาะสม

- เทคนิคการเปิดบทสนทนาในการโทรและเผชิญหน้า

- ทักษะการฟัง และตั้งคำถาม ในการเสนอทางเลือกให้กับลูกหนี้

- หลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจลูกหนี้

- Talking and Sharing Case

- สรุปเนื้อหาโดยรวม

- Q&A


หลักสูตรอบรมพิเศษ

สำหรับ 1 วัน ในรูปแบบการอบรมรูปแบบ Learning and Sharing ผู้เข้าอบรมจะเข้าถึงทุกหัวข้อ และความสนุก โดยการเล่าเรื่องที่สนุกสนานจากประสบการณ์จริงของวิทยากร มีช่วงเพิ่มกลยุทธ์ให้ผู้อบรมได้นำกลับไปใช้จริงได้ทุกหัวข้อ สามารถแสดง เล่าเรื่อง เล่นเกม ทำกิจกรรม แต่ได้ความรู้ สามารถนำกลับไปใช้ได้จริง

Learn and Share 50 %

Workshop 30%

Game 20%

กิจกรรมที่ใช้ 4 กิจกรรม

มีทั้งในรูปแบบ อุปกรณ์ประกอบการทำกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานวันละ 4 ชุด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้, การเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้, เร่งรัดหนี้, ทวงหนี้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด