หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน เพื่อความเป็นมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 65071

จำนวนคนดู 149 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรนี้น่าเรียนอย่างไร

• ไม่สอนให้ท่องจำคำศัพท์ สอนโดยการจดจำภาพและเสียงผ่านจินตนาการของสมอง

• สอนให้นำภาษาอังกฤษเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผ่านกิจกรรมการสอนที่ผ่านการทดลองมาแล้ว เห็นผลชัดเจน

• เน้นการเรียนแบบสร้าง Motivation บรรยากาศการเรียนไม่ตึงเครียด ไม่กดดัน และไม่ทำให้รู้สึกอับอายเวลาพูดภาษาอังกฤษ

• ให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกกล้าที่จะตอบโต้กับชาวต่างชาติโดยไม่ต้องวิ่งหนีให้เหนื่อยอีกต่อไปโดยวิธีที่ผ่านการต่างๆที่ทดลองแล้วว่าผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

 “เราเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตการทำงานให้ได้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร และต้องเห็นผลได้อย่างชัดเจนภายหลังจากฝึกอบรม”


"ทุกคนจะมีที่ปรึกษาตลอดหลักสูตร คุณจะไม่รู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยว และหมดกำลังใจในการเรียน

คุณสามารถสอบถามหรือเรียนซ้ำได้อีกครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

(ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันฯ)"

ลักษณะการเรียนการสอนของเรา เราไม่เน้นทฤษฎี เราเน้นปฏิบัติผ่านกิจกรรม workshop

และฝึกใช้จากสถานการณ์จริง


สถานที่ฝึกอบรม คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระยะเวลาการจัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2563

อัตราค่าฝึกอบรม 2,500 บาทหัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาบทเรียน

บทเรียนที่ 1 ฝึกการแนะนำตนเอง และเพื่อน ฝึกการบอกลักษณะนิสัยตนเอง และคนรอบข้าง ฝึกการใช้บทสนทนาต่างๆในชีวิตประจำวัน

บทเรียนที่ 2 สอนให้คุณใช้ประโยคสำเร็จรูป จากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

บทเรียนที่3 สอนให้คุณสร้างการสนทนาด้วยประโยคบอกเล่าในเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต คุณสามารถเล่าเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ และกล้าสื่อสารภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

บทเรียนที่ 4 ฝึกให้คุณสามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติ ด้วยเทคนิคต่างๆที่จะทำให้คุณและชาวต่างชาติเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร ร่วมกัน

บทเรียนที่ 5 สอนให้คุณฝึกการปฏิเสธด้วยประโยคต่างๆทางภาษาอังกฤษ คุณจะกล้าที่จะกล่าวปฏิเสธโดยการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

บทเรียนที่ 6 ฝึกให้คุณเล่าเรื่องราวโดยใช้วิธีการนำเสนอ เช่น นำเสนอตนเอง สินค้า และเรื่องราวต่างๆ เป็น ภาษาอังกฤษได้เหมือนมืออาชีพ

บทเรียนที่ 7 ฝึกเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

บทเรียนที่ 8 ฝึกสร้างประโยคโดยใช้ Passive Voice และ Active Voice


Sponsored
การบริหารความเสี่ยง : Risk Management

ในการบริหารองค์กรนั้น การจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินก...

ดูรายละเอียด
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามาร...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สนทนาภาษาอังกฤษ, สอนภาษาอังกฤษ, อบรมภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ, ภาษา