สัมมนา Online : การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน (Writing English emails at work)

รหัสหลักสูตร: 65190

จำนวนคนดู 96 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป พนักงานในองค์กรทุกระดับ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งในการสนทนาเชิงธุรกิจ และการเขียนอีเมล


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพิ่มความเข้าใจหลักการเขียนตอบโต้อีเมลเป็นภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

2. ลดความผิดพลาดในการสื่อสารในการเขียนอีเมลด้วยหลักการเขียนเชิงธุรกิจ

3. เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่นิยมใช้ในเชิงธุรกิจ

4. การใช้ประโยคมาตรฐานในการติดต่อชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจและเพิ่มความน่าเชื่อถือทางธุรกิจที่ถูกต้อง

5. เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับองค์กร

6. เพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนเพื่อการสื่อสารและลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

7. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง ทั้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1. การเขียนอีเมลที่ถูกต้องในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

2. การใช้ประโยคมาตรฐานในการเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ

3. การหลีกเลี่ยงการเขียนอีเมลแบบที่ไม่เหมาะสมในเชิงธุรกิจ

4. การเพิ่มความมั่นใจในการใช้ คำ ประโยค วลี เชิงธุรกิจที่เหมาะสมในการเขียนอีเมล


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00 -16:00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในการทำงาน, การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ, Writing English emails at work, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด