registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
นิสัยแบบนี้เหมาะกับอาชีพไหนกันนะ?
พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพ

จำนวนเข้าชม 728 ครั้ง

นิสัยแบบนี้เหมาะกับอาชีพไหนกันนะ?

ใครที่กำลังตามหาความฝันของตัวเอง และสิ่งที่ตัวเองพึงพอใจทางด้านอาชีพการงาน แต่ยังค้นพบตัวตนไม่เจอ เราลองมาหยุดอ่านบทความนี้เพื่อวิเคราะห์พื้นฐานตัวตนของเราจากบุคลิก นิสัย และอารมณ์ เพื่อให้รู้ว่าตัวเองเหมาะสมที่จะทำอาชีพอะไรมากที่สุด และควรเอาดีด้านไหนมากที่สุดชอบสงสัย??

มีบุคลิกและนิสัยราวกับนักสืบ ชอบตั้งคำถาม คิดค้น และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง หากไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ ก็จะเป็นคนพยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้ตัวเองหาข้อสงสัย

อาชีพที่เหมาะสม : นักเศรษฐศาสตร์ แพทย์ นักมนุษยวิทยา นักวางแผน ผู้ช่วยแพทย์ในห้องทดลอง ครูสอนคณิตศาสตร์ นักกายภาพ จักษุแพทย์ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักสมุทรศาสตร์ นักสถิติ นักสืบ เป็นต้น เพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์สูงกล้าทำทุกอย่าง!!

คนที่กล้าทำทุกอย่าง กล้าได้ กล้าเสีย มักมีความเป็นผู้นำสูง ชอบแสดงความคิดเห็น มีทักษะในการพูดเพื่อโน้มน้าว ตรงไปตรงมา กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ วินัย และชอบการวางแผนให้บรรลุเป้าหมาย

อาชีพที่เหมาะสม : ข้าราชการ ทนายความ ผู้พิพากษา นักการเมือง เจ้าของกิจการ นักขับเคลื่อนสังคม พิธีกร เป็นต้น เป็นอาชีพเกี่ยวกับการเป็นผู้นำเหมาะที่สุดอาร์ทตัวแม่…

สำหรับคนที่มีบุคลิกค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เพ้อฝัน รักอิสระ รักการจินตนาการ เชื่อมั่นในตัวเองสูง ชอบคิด ชอบแสดงความรู้สึกผ่านผลงานทางศิลปะ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ตัวหนังสือ และดนตรี เป็นต้น

อาชีพที่เหมาะสม : ผู้กำกับการแสดงละคร นักดนตรี นักโฆษณา นักแสดง นักประชาสัมพันธ์ ผู้ทำรายการวิทยุ นักออกแบบ นักวิจารณ์ สถาปนิก จิตรกร นักถ่ายภาพ นักแต่งเพลง นักเขียนบท เป็นต้น เพราะอาชีพเหล่านี้ต้องใช้จินตนาการสูงจริงๆ


 

จริงจังกับชีวิต!!

คนจริงจัง มุ่งมั่น กล้าแสดงออกทางความคิดและความรู้สึก ชอบลงมือและชอบทำให้สุดทางจนกว่าจะสำเร็จ ไม่ท้อถอยให้กับสิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย

อาชีพที่เหมาะสม : พนักงานป่าไม้ เกษตรกร นักวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญทางเอกซเรย์ นักเดินเรือ ไกด์นำเที่ยว นักวิจัย หมอ พยาบาล เป็นต้น เพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความตั้งใจสูง เพื่อให้งานสามารถสำเร็จไปได้ด้วยดีชอบเข้าสังคม…

บุคลิกที่ชอบเจ้าสังคม ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น ชอบแสดงความคิดเห็น มีจิตอาสา รักพวกพ้อง ใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้าง ชอบสังสรรค์ และต้องการการมีตัวตนในหมู่คณะ ไม่ชอบอยู่คนเดียว

อาชีพที่เหมาะสม : ผู้บริหารงานชุมชน ตัวแทนธุรกิจ จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล ผู้ทำงานในชุมชน ไกด์นำเที่ยว นักประชาสัมพันธ์ นักข่าว เป็นต้น เพราะคนที่ชอบเข้าสังคมมักชอบเรียนรู้สังคมภายนอกมากกว่าการอยู่ในกรอบเล็กๆสู้ชีวิต!!

มีบุคลิกที่มุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญหาใดๆ ต้องการทำให้ชีวิตวนวันนี้ และพรุ่งนี้ดีขึ้น และมีคุณค่าต่อการดำรงชีวิต ชอบเอาชนะ ลบคำสบประมาท และคำดูถูก

อาชีพที่เหมาะสม : เจ้าของธุรกิจส่วนตัว เกษตรกร วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้กำลังทั้งหมดที่ตัวเองมีทำอาชีพเหล่านี้ด้วยพลังของตัวเองโดยไม่พึ่งพาคนอื่น


แต่ไม่ว่าคุณจะมีบุคลิกนิสัยเป็นอย่างไร ใจคุณย่อมรู้ดีว่า อะไรที่ตัวเองชอบ และอะไรที่ทำแล้วมีความสุขที่สุด ขอเพียงตอบคำถามเหล่านี้ได้ แล้วคุณก็จะมีความสุขในความสำเร็จที่คุณต้องการทั้งหมด


เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »