หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Warehouse Management )

รหัสหลักสูตร: 67457

จำนวนคนดู 757 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Warehouse Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

            การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการแปลงวิชาการจัดการคลังสินค้าให้พนักงานทุกระดับ สามารถเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้ โดยใช้กิจกรรม ต่างๆเข้ามาช่วยในการอบรม โดยเนื้อหาประกอบด้วย การปรับพื้นฐานให้เข้าใจเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics) และโซ่อุปทาน (Supply Chain) ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการจัดการคลังสินค้า แนวคิด เทคนิค วิธีการ การปรับปรุง พัฒนาระบบคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวคิดหลักการและเทคนิคการจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ปรับพื้นฐานสู่การเป็นพนักงานคลังสินค้ามืออาชีพ

 • กิจกรรมเพื่อให้เข้าใจความหมายและความแต่งต่าง ของ การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง
 • สิ่งที่พนักงานคลังสินค้ามืออาชีพที่ต้องรู้
 • ความสำคัญของการบริหารสินค้าคงคลัง
 • ระบบการบริหารคลังสินค้า กับ บริหารสินค้าคงคลัง ที่ต้องผสมผสานกัน

2.การจัดการคลังสินค้า

 • หลักการบริหารคลังสินค้า
 • การกำหนดรหัสสินค้า (Item Code) และการบ่งชี้
 • กระบวนการ รับ จัดเก็บ และเบิกจ่าย ในคลังสินค้า
 • เทคนิคการออกแบบพื้นที่และจัดวางสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • FIFO & FEFO
 • ABC Analysis เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง และจัดการคลังสินค้า
 • การจำแนกต้นทุน วิเคราะห์ต้นทุน ต้นทุนจม และการลดต้นทุน
 • กลยุทธ์การลดสต๊อก แบบเข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้การคำนวณขั้นสูง
 • การเลือกใช้อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บสินค้า
 • ความปลอดภัยในคลังสินค้า

3.เทคนิคการตรวจนับสินค้าคงคลัง

 • วิธีและรูปแบบการตรวจนับสินค้า
 • การวางแผนการตรวจนับสินค้า
 • การดำเนินการตรวจนับสินค้า และเครื่องมือในการตรวจนับ
 • การวิเคราะห์และการดำเนินการหลังตรวจนับ
 • จัดทำมาตรฐานการตรวจนับ

4.การปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคลังสินค้า

 • ความสูญเปล่าในคลังสินค้า (8 Wastes) เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงงาน
 • เทคโนโลยีในการบริหารคลังสินค้า อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

5.รวมปัญหาในคลังสินค้าและการจัดการกับสินค้าคงคลังพร้อมหาแนวทางแก้ไข

6.กิจกรรม Expertise & Q/A

 • ประมวลความรู้ ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผล
 • แบ่งปันประสบการณ์และถามตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ระดับปฏิบัติการ
 • ระดับหัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective Warehouse Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: คลังสินค้า, รหัสสินค้า, เบิกจ่าย ในคลังสินค้า, FIFO & FEFO, วิเคราะห์ต้นทุน, ลดสต๊อก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด