ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อ้อ

ขวัญ​แก้ว  พึ่งเป็นสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การตลาด/การขาย,การพัฒนาตนเอง,ไอที เทคโนโลยี (การโค้ชชิ่ง, ฝ่ายบุคคล, คอนเท้นมาร์เก็ตติ้ง, การพัฒนามุมมอง, กราฟฟิก/ออกแบบ)

จำนวนเข้าชม 4730 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร​ สอนแต่งภาพ สไตล์ Coaching Card and Game

ประวัติการศึกษา

*ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี

*ปริญญาโท ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

คณะ​พัฒนา​ทรัพยากร​มนุษย์​และองค์กร​ สถาบัน​บัณฑิต​พัฒนบริหารศาตร์​(NIDA)​

การอบรม

  • Storytelling content and Video You tube Marketing Certified

  • เปิดด้วยFacebook รุกด้วย Line@ จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรร
  • เข้าใจลูกค้า เพิ่มยอดขาย พาธุรกิจพุ่งทยาน HAKATANG ESSENTIAL COURSE รุ่นที่ 2 จาก HAKATANG
  • แต่งภาพทำเพจจากประสบการณ์จริงจนได้ไปออกรายการCoaching Club โค้ชเปลี่ยนชีวิต ของวิทยุครอบครัวข่าว 3 FM 106

  • ออกรายการวิทยุ Travel Radio แบ่งปันเรื่อง การนำเสนอด้วยภาพผ่าน Canva Application

ประสบการณ์

***In-house Training
   หลักสูตร : Effective Teamwork for Goal


***Public Training***

P​assion to​ ​Goal​ Career 

Basic for Canva (แต่งรูปสวยๆด้วย Application)

Advance for Canva (แต่งรูปสวยๆด้วย Application)

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

***Public Training***

P​assion to​ ​Goal​ Career

Presentation with Canva (แต่งรูปสวยๆด้วย Application)

Infographic with Canva (แต่งรูปสวยๆด้วย Application)

***In-house Training***

Design Thinking for Business

Effective Teamwork for Goal

Corporate Culture for Success

KPI Feedback for Success

Work life Balance 

Sponsored
การทำงานของระบบจัดการคู่มือออนไลน์ Teachme Biz Visual SOP Management Platform

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจ...

ดูรายละเอียด
การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร        เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยาน...

ดูรายละเอียด

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »