ลงประกาศ

สัมมนา

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

อ้อ

ขวัญ​แก้ว  พึ่งเป็นสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง,ไอที เทคโนโลยี (การโค้ชชิ่ง, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, กราฟฟิก/ออกแบบ)

จำนวนเข้าชม 9136 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร​ สอนแต่งภาพ สไตล์ Coaching Card and Game

ประวัติการศึกษา

*ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี

*ปริญญาโท ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

คณะ​พัฒนา​ทรัพยากร​มนุษย์​และองค์กร​ สถาบัน​บัณฑิต​พัฒนบริหารศาตร์​(NIDA)​

การอบรม

 • Storytelling content and Video You tube Marketing Certified

 • เปิดด้วยFacebook รุกด้วย Line@ จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรร
 • เข้าใจลูกค้า เพิ่มยอดขาย พาธุรกิจพุ่งทยาน HAKATANG ESSENTIAL COURSE รุ่นที่ 2 จาก HAKATANG
 • สร้างวีดีโอแสนง่าย ด้วยมือถือเครื่องเดียว(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม)
 • การขายสินค้าออนไลน์บน Facebook (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม)
 •  การพัฒนาการออกแบบ ตราสินค้าพร้อมฉลากและบรรจุภัณฑ์บนตลาดออนไลน์ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม)
 •  Points of You: Explorer, L.1 "Hello Points"  Workshop
 • CLUE KIT Facilitator Certification Program (สถาบัน PRANA Consulting )
 • OH Card experience (การใช้ OH Card ในการออกแบบหลักสูตร สถาบัน PRANA Consulting)
 • Basic Enneagram – Discover Yourself Workshop (สมาคมนพลักษณ์ไทย)
 • แต่งภาพทำเพจจากประสบการณ์จริงจนได้ไปออกรายการCoaching Club โค้ชเปลี่ยนชีวิต ของวิทยุครอบครัวข่าว 3 FM 106

 • ออกรายการวิทยุ Travel Radio แบ่งปันเรื่อง การนำเสนอด้วยภาพผ่าน Canva Program และการพูดในที่สาธารณะ

ประสบการณ์

                     Effective Teamwork for Goal (บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย)
                     Infographic with Canva (สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข)
                     การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Canva (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล)
                     สร้างภาพให้ปังดังในออนไลน์ (Content for Social Media by Canva Program) (สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย)
                     Presentation with Canva สำหรับนักศึกษา และ เจ้าหน้าที่ (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA
                     สร้าง Resume อย่างไรให้ได้งานด้วยโปรแกรม Canva สำหรับนักศึกษาปี 4(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏเกษม)
                     

***Public Training***

หลักสูตร : P​assion to​ ​Goal​ Career 

                  Presentation with Canva (แต่งภาพนำเสนอด้วย Canva Program)
                  Content for Social Media by Canva Program

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

***Public Training***

P​assion to​ ​Goal​ Career

Presentation with Canva (แต่งรูปสวยๆด้วย Application)

Infographic with Canva (แต่งรูปสวยๆด้วย Application)

***In-house Training***

Effective Teamwork for Goal

Corporate Culture for SuccessSponsored
หลักสูตรอบรม สุดยอดเลขานุการยุค 4.0

หลักการและเหตุผล          ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถด...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล          ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ...

ดูรายละเอียด

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »