สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
บันทึกสำเร็จ...

โค้ชอ้อ

ขวัญ​แก้ว  พึ่งเป็นสุข

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง (การโค้ชชิ่ง, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนามุมมอง)

จำนวนเข้าชม 105 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากร​ การโค้ช​ ด้วยเครื่องมือต่างๆ​ เช่นการ์ด​เกมสํ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี


ปริญญาโท ภาควิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

คณะ​พัฒนา​ทรัพยากร​มนุษย์​และองค์กร​

สถาบัน​บัณฑิต​พัฒนบริหารศาตร์​(NIDA)​


ประสบการณ์

สอนภายในองค์กร​ 

สอน​ Public​ Tranning


Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย

ครั้งแรกกับงานสัมมนาเชิงธุรกิจของ Brand Inside ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกค้าปลีกยุคใหม่ ร่วมฟังทางเลือก ทางรอด รวมถึงแนวคิดจากผู้บริหาร และนักธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมของไทย - อะไรคือทางเลือกข...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชอ้อ ขวัญ​แก้ว พึ่งเป็นสุข

Passion to Goal Career
650บาท
ค้นหาเป้าหมายสู่ความสำเร็จ จะทำให้คุณตื่นเช้าด้วยความความสุข ออกไปทำงานที่หลงรัก ทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็ว เพราะได้ทำงานที่มี PASSION และทำงานที่เราสามารถทำได้ดีจริงค้นพบเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมและ พร้อมนำไปลงมือทำ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช
การจัดการคลังสินค้าและสต๊อคสมัยใหม่
3800บาท
การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขัน ได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำค
การตั้งเป้าหมายและวางแผนงาน
3800บาท
1 มีความเข้าใจและสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความสำเร็จโดยรวม 2 มีทักษะในการวางแผนเพื่อการทำงานที่มุ่งสุ่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.สามารถนำแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมาย (KPI) ที่ตั้งไว้