เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

โค้ชหมอโมทย์

โมทย์ศักดิ์  แสงทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาความเป็นผู้นำ, ด้านการแพทย์)

จำนวนเข้าชม 261 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Brain Based Training and Group Coaching โค้ชและกระบวนกรที่ชวนมาเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ผ่านการรู้จักสมองอย่างง่ายๆ เพื่อให้การทำงาน การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการสร้างความสุขเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก 

ประสบการณ์

  • แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัทรินทร์ สมุทรปราการ
  • หัวหน้าส่วนแพทย์ สถานพยาบาล ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
  • แพทย์ระดับ 4 สถานพยาบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • แพทย์เวชปฏิบัติ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
 

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

■ AnalyticalThinking for Creative Problem Solving

■ Brain and Mind Mapping for Conceptual Thinking

 ง่ายขึ้นในการเป็นผู้นำที่เข้าใจทีมงาน

■ Brain Based Leadership

■ Teach Train  Coach by Easy Brain Training

สมองเก่งงาน ง่ายขึ้นในการโน้มน้าวและจูงใจ

■ Supervisory Brain Supervisory Skill

■ Service Brain for Beyond Service Experience

สมองเก่งใช้ชีวิต ง่ายขึ้นในการสร้างความสุขในการทำงาน

■ Office No Syndrome

■ Hormone of Happiness for Stress Management

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »


สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

5ส.และไคเซ็น ในสำนักงาน  (5S and Kaizen in Office)
3900บาท
เป็นการใช้ความรู้ที่ต่อเนื่องและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้เป็นอย่างดี เกิดความสมดุลในการทำงาน (Work Life Balance) ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยระบบ 5ส. และใช้ (ไคเซ็น) ปรับปรุงเรื่องเล็ก ๆ น้อยๆ ที่อยู่ใกล้ตัว และทำได้ง่ายๆ
DCC ตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของ DCC ในการดูแลควบคุมเอกสารให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับการใช้เป็นหลักฐานในกระบวนการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนาออนไลน์ : การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ (Professional Team  Leaders)
1500บาท
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่างๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »