บันทึกสำเร็จ...

โค้ชหมอโมทย์

โมทย์ศักดิ์  แสงทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาความเป็นผู้นำ, ด้านการแพทย์)

จำนวนเข้าชม 2301 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Brain Based Training and Group Coaching โค้ชและกระบวนกรที่ชวนมาเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ผ่านการรู้จักสมองอย่างง่ายๆ เพื่อให้การทำงาน การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการสร้างความสุขเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก 

ประสบการณ์

  • แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัทรินทร์ สมุทรปราการ
  • หัวหน้าส่วนแพทย์ สถานพยาบาล ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
  • แพทย์ระดับ 4 สถานพยาบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • แพทย์เวชปฏิบัติ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
 

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

■ AnalyticalThinking for Creative Problem Solving

■ Brain and Mind Mapping for Conceptual Thinking

 ง่ายขึ้นในการเป็นผู้นำที่เข้าใจทีมงาน

■ Brain Based Leadership

■ Teach Train  Coach by Easy Brain Training

สมองเก่งงาน ง่ายขึ้นในการโน้มน้าวและจูงใจ

■ Supervisory Brain Supervisory Skill

■ Service Brain for Beyond Service Experience

สมองเก่งใช้ชีวิต ง่ายขึ้นในการสร้างความสุขในการทำงาน

■ Office No Syndrome

■ Hormone of Happiness for Stress Management

Sponsored

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย โค้ชหมอโมทย์ โมทย์ศักดิ์ แสงทอง

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »