ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
บันทึกสำเร็จ...

โค้ชหมอโมทย์

โมทย์ศักดิ์  แสงทอง

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาความเป็นผู้นำ, ด้านการแพทย์)

จำนวนเข้าชม 129 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

Brain Based Training and Group Coaching โค้ชและกระบวนกรที่ชวนมาเข้าใจตัวเองและผู้อื่น ผ่านการรู้จักสมองอย่างง่ายๆ เพื่อให้การทำงาน การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการสร้างความสุขเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก 

ประสบการณ์

  • แพทย์ประจำแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัทรินทร์ สมุทรปราการ
  • หัวหน้าส่วนแพทย์ สถานพยาบาล ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่
  • แพทย์ระดับ 4 สถานพยาบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • แพทย์เวชปฏิบัติ โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
 

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

■ AnalyticalThinking for Creative Problem Solving

■ Brain and Mind Mapping for Conceptual Thinking

 ง่ายขึ้นในการเป็นผู้นำที่เข้าใจทีมงาน

■ Brain Based Leadership

■ Teach Train  Coach by Easy Brain Training

สมองเก่งงาน ง่ายขึ้นในการโน้มน้าวและจูงใจ

■ Supervisory Brain Supervisory Skill

■ Service Brain for Beyond Service Experience

สมองเก่งใช้ชีวิต ง่ายขึ้นในการสร้างความสุขในการทำงาน

■ Office No Syndrome

■ Hormone of Happiness for Stress Management

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยของที่คุณมีกับสัมมนาTrain The Professional Trainer II" ปั้นคุณเป็นวิทยากรและนักพูดมืออาชีพ "เพื่อให้คุณเป็นสุดยอ...

ดูรายละเอียด

สัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
3900บาท
นักจัดซื้อที่จะประสบผลสำเร็จ จะต้องสามารถผสมผสานความรู้รอบด้านร่วมกับเทคโนโลยีทุกรูปแบบ เพื่อนำมาตอบสนองกับเนื้องานให้ได้มากที่สุด
บริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างเชิงสร้างสรรค์ Creative Conflict Management
3900บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันที่ 7 มีนาคม 63 ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น
เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (จ.ระยอง)
4922บาท
เหมาะสำหรับทุกท่านที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร การประสานงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »