บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์

มนตรี  ยุวชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร,พัฒนาธุรกิจ SME,อาชีพ ไอเดียธุรกิจ (โลจิสติกส์, กฎหมายธุรกิจ, ธุรกิจส่งออก-นำเข้า)

จำนวนเข้าชม 1673 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

อดีตผู้บริหารสำนักธุรกิจส่งออก-นำเข้า บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (Bangkok University)
ปริญญาโท Master of Business Administration

ประสบการณ์

1. เจ้าหน้าที่บริหาร Asst. Vice President บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ รับผิดชอบงาน
 • - สำนักธุรกิจส่งออก-นำเข้า บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 • - กำกับดูแล – ธุรกิจส่งออกและนำเข้า สำนักงานใหญ่
 • - งานให้คำปรึกษาธุรกิจส่งออกและนำเข้า (Trade Advisory)
2. ตำแหน่งงานพิเศษ ผู้ประนีประนอม
• ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
• ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
• ศาลแพ่งพระโขนง
• ศาลอาญาพระโขนง

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

- ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Import-Export Operation)

- ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 • ความหมายของการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • การให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์
 • ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการค้าระหว่างประเทศ

- วิธีการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ (Methods of Payment)

 • การชำระเงินค่าสินค้าล่วงหน้า Advance of Payment หรือ Pre-Payment by T/T
 • การชำระเงินแบบ Open Account หรือ Post-Payment by T/T
 • การชำระเงิน/การเรียกเก็บเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ด้วยตั๋วเรียกเก็บแบบ D/A, D/P (Bills for Collection) และกฎระเบียบในการส่งเอกสารไปเรียกเก็บของสภาหอการค้านานาชาติ (Uniform Rules for Collection No. 522)
 • การชำระเงินภายใต้ Letter of Credit และกฎระเบียบในการเรียกเก็บเงินตามเอกสารภายใต้ Letter of Credit ออกโดยสภาหอการค้านานาชาติ (Uniform Custom and Practice for Documents Credit No.600 – UCP.600)

- ประเภท และชนิดต่าง ๆ ของ Letter of Credit เพื่อการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ

- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการชำระเงินแต่ละประเภท

 • Advance payment
 • Open account
 • Bills for Collection
 • Letter of Credit

- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 • ความเสี่ยงทั่วไป
 • ความเสี่ยงผู้นำเข้า
 • ความเสี่ยงผู้ส่งออก

- ปัจจัยด้านความเสี่ยงที่ธนาคารใช้พิจารณารับซื้อตั๋วสินค้าออก

 • Country Risk
 • Bank Risk
 • Exporter Risk
 • Documentary Risk

- ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ International Commercial Terms (Incoterms ® 2020) ตามเกณฑ์ของสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce)

- การจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ (Shipping Documents) ภายใต้กฏเกณฑ์ข้อบังคับของสภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce) และข้อกำหนดของ Uniform Customs and Practice for Documentary Credit - UCP.600

 • เอกสารทางการเงิน (Financial Documents) Bills of Exchange, Promissory Note
 • เอกสารทางการค้า (Shipping Documents)

- การพิจารณาตีความในหนังสือ Letter of Credit ที่ได้รับจากต่างประเทศ

 • การวิเคราะห์สาระสำคัญ คำสั่งของเครดิต และข้อควรระวัง
 • กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Uniform Customs and Practice for Documentary Credit No.600

- สินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออก (Export Financing)

 • Packing Credit (Pre-Shipment, Post-Shipment)
 • Export P/N under Open Account
 • การประกันการส่งออก (Export Credit Insurance)
 • การขอชดเชยอากรการส่งออก

- สินเชื่อเพื่อการสั่งสินค้าเข้า (Import Financing)

 • การทำ Shipping Guarantee และ Delivery Order (S/G, D/O)
 • การขอทำ Trust Receipt
 • Import P/N under Open Account

- การซื้อ-ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract)

 • บริการของธนาคารพาณิชย์ และระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย
 • เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน
 • ผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออก สามารถปิดความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้เมื่อไหร่
 • การบริหารสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศ
 • ประเภทสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)
 • ขั้นตอนการขอทำ Forward Contract
 • การต่ออายุสัญญา Forward Contract และเบี้ยปรับที่เกิดขึ้น
 • การยกเลิกสัญญา Forward Contract และเบี้ยปรับที่เกิดขึ้น

- การทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (High Risks Countries) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

 • ธุรกรรมที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการฟอกเงิน และการจัดทำรายงาน ปปง.
 • การรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการส่งออก/นำเข้า ตามพระราชบัญญัติปริวรรตเงินตรา และพระราชบัญญัติการฟอกเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ปปง.


Sponsored
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การตรวจงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ 2 วัน

           การก่อสร้างเป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ มนตรี ยุวชาติ

 • ทั้งหมด
 • อบรม นำเข้า ส่งออก
 • โลจิสติกส์

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »