หลักสูตร ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®2020)

รหัสหลักสูตร: 67562

จำนวนคนดู 315 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®2020)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมักมีความซับซ้อนโดยต้องมีการกำหนดความรับผิดชอบต้นทุนและความเสี่ยงต่อทุกฝ่าย

          เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนำเข้าและส่งออกสภาหอการค้านานาชาติ (ICC) จึงได้กำหนดทางเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®) ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางการค้าที่สำคัญของโลกสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศ

          สภาหอการค้านานาชาติ (International Chamber of Commerce :ICC) เป็นผู้กำหนดคำเฉพาะทางการค้า (Trade term) เป็นคำเฉพาะ ที่ใช้ระบุในสัญญาซื้อขาย สินค้าระหว่างประเทศ ที่สามารถกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดส่ง การขนส่ง การประกันภัยการรับมอบสินค้าที่ตกลงซื้อขาย ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ตลอดจนความเสี่ยงภัยของสินค้าที่ผู้ขายรับผิดชอบ จะเปลี่ยนไปเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อเมื่อใด ที่เรียกว่า Incoterms.

          ICC เป็นผู้กำหนดคำและจัดพิมพ์ Incoterms ครั้งแรก ค.ศ.1936 (พ.ศ. 2479) และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และภาวะการค้าของโลกมาตลอด ทุก ๆ 10 ปี และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953, 1967, 1980, 1990, 2000, 2010 และฉบับปัจจุบัน ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อปี ค.ศ. 2019 (เริ่มใช้เมื่อ 1 มกราคม 2020) เพื่อให้กฎเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางการค้าเทคโนโลยี การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Logistic and Supply Chain ที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป Incoterms®2020 ได้จัดให้มีการรองรับความต้องการของตลาด ที่เกี่ยวกับใบตราส่งที่จดแจ้งว่าสินค้าได้ถูกบรรทุกแล้ว (Bills of Lading: BL with an on-board notation)

          กฎของ Incoterms® จึงเป็นข้อกำหนดที่มีความหมายสำหรับการส่งมอบ/รับมอบสินค้าระหว่างประเทศทั่วโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก จึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ตัวแทนขายสินค้า รวมทั้งผู้บริหารจำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เสียเปรียบในทางการค้าระหว่างประเทศ

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • วงจรธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Import and Export Business Cycle)
 • สาระสำคัญของกฎเกณฑ์ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms –Incoterms ® 2020)
 • หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ซื้อ และผู้ขายในการส่งมอบสินค้า
 • การโอนความเสี่ยง และความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่จุดรับมอบสินค้าในแต่ละเงื่อนไขของ Incoterms ®2020
 • สาระสำคัญ และการเปลี่ยนแปลงเทอมการส่งมอบสินค้า (Trade Terms) ตามกฎเกณฑ์ของ Incoterms ® 2020
 • เอกสารการค้าระหว่างประเทศ (Shipping Documents) ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ Incoterms®2020
 • การเลือกใช้ Incoterms® ตามประเภทของการส่งมอบสินค้า (Choosing Incoterms ® 2020 for any mode or waterway of transport)
 • การเลือกใช้ Incoterms® 2020 ตามประเภทของการส่งมอบสินค้า (Choosing Incoterms ® 2020 for any mode or waterway of transport)
 • ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11เทอมที่ต้องรับผิดชอบ
 • ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง11เทอม
 • Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง
 • การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ
 • ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIFและ CIP
 • ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฎระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร
 • หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการส่งสินค้าเพื่อการคำนวณภาษีนำเข้าตามเกณฑ์ของศุลกากร
 • ระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกี่ยวข้องกับINCOTERMS
 • ประเด็นกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ Incoterms
 • ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS
 • เงื่อนไขการชำระเงินระหว่างประเทศ (International Payment Terms) เกี่ยวข้องกับ Incoterms รูปแบบใด
 • เอกสารที่สำคัญใช้สำหรับการนำเข้า-ส่งออก (Shipping Documents)
 • หลักเกณฑ์การขอทำ Shipping Guarantee และ Delivery Order
วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (Incoterms®2020)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: INCOTERMS Rules, การค้าระหว่างประเทศ, CIFและ CIP, การชำระเงินระหว่างประเทศ, Shipping Guarantee และ Delivery Order, กฎเกณฑ์ข้อตกลง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด