ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 15 ตุลาคม 2556 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 15 เดือน ตุลาคม 2556

เรียนรู้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบ FTTx และเข้าใจขั้นตอนการทดสอบเบื้องต้นของระบบ FTTx (OSP Testing)
การเรียนรู้เทคนิควิธีการสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดนั้นๆให้กลายเป็นนวัตกรรม ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใดๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับสังคมได้
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คลังสินค้าเทคนิคการจัดระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน
กลยุทธ์นี้เป็นการลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว และเป็นการเพิ่มรายได้ทางอ้อมให้กับองค์กร
Sponsored
กรุยทางธุรกิจพิชิตล้าน ( Shortcut Rich MBA Intensive )
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนานี้จะพลิกมุมมอง ค้นหาเส้นทางใหม่ให้ธุรกิจของคุณให้เติบโตและพัฒนาขึ้นกว่าเดิม โดยเริ่มต้นจากตัวเอง พื้นฐานของการใช้ชีวิต จนถึงการประสบความสำเร็จในธุรกิจ✨
การวิเคราะห์การล้าที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ เป็นหลักสูตรที่ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประเมินอายุของผลิตภัณฑ์
เด็กเลือกที่จะเล่นกีฬาอะไร จากการที่เห็นเพื่อนๆ เล่น และได้ทดลองเล่นจนพวกเขาคุ้นกับกีฬาประเภทนั้น พวกเขาได้ทดลองที่จะรู้จักเล่นกับคนอื่น
พบกับ ระบบโลจิสติกส์/ซัพพลายเชน/อาหาร/ยา/การกีฬา/สันทนาการ/ความปลอดภัย/การศึกษา
เรียนรู้ ผ่ากลยุทธ์อุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ามัน อาหารแช่เยือกแข็งและไม้ยางพารา
เรตติ้ง คืออะไร สำคัญยังไง ทำไมใครๆก็อยากกระชากเรตติ้งให้กระฉูด

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 15 ตุลาคม 2556