บันทึกสำเร็จ...

อ.เอ

รัชเดช  อติกนิษฐ

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การขาย)

จำนวนเข้าชม 78205 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

โค้ชนักขาย B2B&B2C ประสบการณ์การทำงาน 17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต ประสบการณ์ 1 ปีในธุรกิจเร่งรัดหนี้สิน ประสบการณ์ 13 ปี การเป็นวิทยากรภายในและภายนอก

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท บริหารการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์(IC License) เลขที่ 103028

ประสบการณ์

ประสบการณ์การทำงาน 17 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต

เคยเป็น ผจก.อาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย) และ ผจก.อาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต มีประสบการณ์เป็นวิทยากรหลักสูตรการขายให้กับธนาคาร บริษัทสินเชื่อรถยนต์ บริษัทจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทโบรคเกอร์ประกันภัย

อดีตนักขายประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ ธค.2547 และ มค.2548 ของช่องทางธนาคาร ของบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต • ที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน บจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต
 • ผู้ชำนาญการประกันชีวิตอาวุโส บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
 • หัวหน้าส่วน ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรมธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
 • ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ส่วนฝึกอบรมธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ผู้จัดการส่วน ส่วนฝึกอบรมธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ผู้จัดการอาวุโส ส่วนฝึกอบรมการขายธนาคารพาณิชย์ บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฝึกอบรมพันธมิตรธุรกิจ บมจ. พรูเด็นเชียลประกันชีวิต(ประเทศไทย)
 • ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอิสระ โค้ชนักขาย B2B & B2C


ประสบการณ์ด้านงานขาย

เคยเป็นอดีตนักขาย Top Sales อันดับ 1 เดือน ธ.ค. 2547 และ ม.ค.2548 ของ บมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ในช่องทางจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร


Sponsored
อบรม การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit

วัตถุประสงค์1.รู้จักมาตรฐาน, ภาพรวมของอนุกรม VDA ทั้งหมดและความสำคัญของระบบ VDA 6.32.เข...

ดูรายละเอียด
สิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และ เขตประกอบการเสรี (IEAT Free Zone)

หลักการและเหตุผล     ผู้ปฏิบัติงานในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการค้าเสรีจำเป็นต้องมีความร...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.เอ รัชเดช อติกนิษฐ

 • ทั้งหมด
 • อบรม การขาย
 • อบรม Speaking
 • อบรม กฎหมาย
 • อบรม การตลาด
 • อบรม บัญชี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »