เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 08 พฤศจิกายน 2557 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 08 เดือน พฤศจิกายน 2557

หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นสูง สิ่งที่ท่านจะได้รับอย่างเข้มข้นทั้งเนื้อหา การสาธิต และ Workshop ในสัมมนานี้
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิชาชีพในการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บรรยายโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรสำหรับผู้บริหารเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานธุรกิจ การมีระบบงานธุรกิจที่ดีมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการของธุรกิจให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ คือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในทุกองค์กร
หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้แนวคิดและฝึกปฏิบัติในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นไปที่บุคลากรในยุค Gen Y ที่มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดจนสามารถบริหารงานบุคคลในยุค AEC ที่กำลังจะมาถึง
Advanced Hypnosis and Hypnotherapy Course หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นสูง
Advanced Hypnosis and Hypnotherapy Course หลักสูตร พลังจิตใต้สำนึก ระดับชั้นสูง
เรียนรู้ศาสตร์การคัดเลือก Talent ประเภทต่างๆ ขององค์กร จากผู้บริหาร ซี.พี. ออลล์
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ
ลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรัก และองค์กรภูมิใจ
เรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้นำในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของภาวะผู้นำ เรียนรู้ทฤษฎีสู่การนำมาประยุกต์ใช้จริง มองเห็นองค์รวมของการสร้างและการพัฒนาภาวะผู้นำ
หลักสูตรการลงทุนในตลาดหุ้นไทย โดยอาศัยปัจจัยด้านเทคนิค เรียนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงสามารถนำไปใช้ได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ทำให้พอร์ตการลงทุนเติบโตอย่างยั่งยืน และยังสามารถนำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่น ๆ ทั่วโลก
การบริหารคน การบริหารบุคลากร หรือการบริหารงานบุคคล เป็นงานที่มีความสำคัญมากที่สุดงานหนึ่ง ซึ่งมีความยาก ละเอียดอ่อน และค่อนข้างซับซ้อน จำเป็นที่ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และหัวหน้าแผนกบุคคลต้องทราบวิธีการ ขั้นตอน และระบบที่ถูกต้อง
แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ในระดับ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน และ สถาบันสอนภาษา จากประเทศ United KingdomAmerica CANADA New Zealand Australia Singapore
หลักสูตรการสร้างธุรกิจ สําหรับผู้ประกอบการ SMEs ผู้เริ่มต้นธุรกิจ ที่ดีที่สุดในประเทศไทย และไม่มีใครกล้าสอน
ศึกษากระบวนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินจากความสามารถในการสร้างรายได้ของโครงการนี้ช่วยผู้ประกอบการ สถาบันการเงิน และเจ้าของทรัพย์สินได้ทราบมูลค่าที่แท้จริง
เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยว กับวิชาชีพบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของผู้เข้าร่วมสัมนาและช่วยเสริมสร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และการนำมาตรฐานการบัญชีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
สร้างธุรกิจ IT เงินล้านใน 12 ชั่วโมง รุ่นที่ 9 สำหรับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจด้าน IT เป็นของตนเองสอนโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง
เรียนรุ้ไอเดียการหารายได้กับ Google AdSense ตั้งแต่เริ่มต้น จนทำเป็น โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรุ้มาก่อนก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้แบบ step by step นอกจากนั้น หลังเรียน เรายังมีกลุ่มซัพพอร์ส สำหรับท่านที่เรียนไปแล้วและอาจจะลืมบางขั้นตอนการทำงาน
เป็นการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนสามารถจัดเก็บเป็นหลักฐานข้อมูลการติดต่อย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบ เป็นทางการ และมีประสิทธิภาพ

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 08 พฤศจิกายน 2557