registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 07 มิถุนายน 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 07 เดือน มิถุนายน 2562

สัมมนาฟรี ภาษีอากร เกี่ยวกับใบกำกับภาษีและภาษีซื้อต้องห้าม จัดโดยกรมสรรพากร
หลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ (เพื่อสอบบัตรตัวแทนนายหน้า) เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนให้กับผู้ที่มีประสบการและผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ จบการอบรมลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้จริงและสามารถต่อยอดได้
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายขั้นเทพ
3900บาท
หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้อง
เทคนิคการขาย อย่างมืออาชีพขั้นเทพ
3900บาท
ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายยุคใหม่ที่นักขายมืออาชีพควรปฏิบัติเพื่อต่อสู้กับยุค AI
เพื่อให้ผู้บริหาร หรือ HR. ได้ปฏิบัติตน- มีจิตวิทยา - มีจรรยาบรรณในการดำรงตน ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือวิชาชีพของตน
เพื่อสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์กับหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง เพื่อการทำงานได้อย่างสำเร็จ
ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้ พัฒนาเทคนิคการขจัดข้อข
อบรมฟรี " การต่อยอดธุรกิจผู้ประกอบการภาคกลางตอนล่างด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล" ทุกเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายน 2562

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 07 มิถุนายน 2562